our NAX

هشیاری

حالت های هشیاری جنبه ی خصوصی دارند و به همین علت نیز اموری ذهنی هستند. حالت های هشیاری دگرگون گستره ای از حواس پرتی ناشی از خیال بافی روشن تا گمگشتگی وتحریفات ادراکی حاصل از مصمومیت دارویی را در بر میگیرد. نخستین روانشناسان هشیاری را معادل ذهن میدانستند. برای بررسی هشیاری روش درون نگری را به کار میگرفتند. اگر بتوان درباره ی ماهیت هشیاری نظریه ای ارائه داد که به پیش بینی های قابل ازمایش درباره ی رفتار منجر شود چنین نظریه ای نقش ارزشمندی در شناسایی چگونگی کار ذهن خواهد داشت.هشیاری متضمن دوچیز است : الف وارسی خود و محیط خود به نحوی که دریافت های ادراکی خاطره ها واندیشه ها در اگاهی ما بازنمایی شوند . ب: کنترل خود و محیط خود تا فعالیت های رفتاری و شناختی معینی را اغاز کنیم یا به انها پایان دهیم . پردازش اطلاعات دریافتی از محیط کار اصلی دستگاه های حسی است .کنترل : برنامه ریزی راه اندازی و هدایت اعمال کارکردهای دیگر هشیاری است. ما دائما درحال نادیده گرفتن گزینش و کنار گذاردن هستیم و به همین سبب نیز محتوای هشیاری ما پیوسته درحال  تغییر است .محرک هایی راکه هشیارانه ادراک نمیکنیم نیز ثبت و ارزیابی میکنیم .این محرک ها به صورت نیمه ی هشیار برما اثر میگذارند یا در سطح اگاهی ناهشیار عمل میکنند .بسیاری از خطرها و افکاری که در این لحظه در حیطه ی هشیاری شما نیستند در صورت لزوم به حیطه ی هشیاری راه میبایند . خاطره هایی که قابل فراخوانی به هشیاری هستند خاطره های نیمه هشیار نامیده میشوند. فروید و پیروان او بر این باور بودند که بخشی از ذهن به نام ناهشیاری شامل بعضی خاره ها تکانه ها و امیالی است که در خارج از حیطه ی هشیاری قرار دارد . فروید معتقد بود بعضی خاطره ها و امیالی که از نظر هیجانی دردناکند واپس رانده میشوند یعنی به ناهشیاری رانده میشوند انجا ممکن است همچنان به تاثیر خود بر اعمال ما ادامه دهند هرچند که خودمان  از وجود  ان ها اگاه نباشیم .او روش روانکاوی را ابداع کرد که هدف ان باز اوردن مطالب واپس رانده به حیطه ی هشیاری به منظور درمان شخص است . یکی  از کارکرد های مهم هشیاری کنترل اعمال ادمی است البته برخی  فعالیت ها انقدر تکرار میشوند که به صورت عادت یا اموری  خودکار درمیایند . خوپذیری پاسخ ها که در اغاز به توجه هشیارانه نیاز داشتند اصطلاحا خودکاری نامیده میشوند.در شرایط خاصی برخی افکار و اعمال از بقیه ی هشیاری جدا یا گسیخته میشوند و در خارج از اگاهی عمل میکنند تجزیه ی هشیاری با مفهوم واپس رانی فروید تفاوت دارد زیرا خاطرات و افکار تجزیه ای در دسترس هشیاری هستند اما خاطره های واپس ارنده را نمیتوان به هشیاری اورد بلکه وجود انها را باید از علامت ها و نشانه هایی مانند لغزش های کلامی استنباط کرد نمودار هایی که از سبط تغییرات الکتریکی مغز یا امواج مغزی به دست میاید نگاره ی الکتریکی مغز ( الکترو انسفالوگرام ) یا یی یی جی نامیده میشود . یی یی جی متوسط پتانسیل الکتریکی پرنوسان هزاران نورونی که در سطح قشر مخ زیر الکترود قرار دارد اندازه میگیرد و شاخصی نسبتا ابتدایی از افعالیت مغز است اما در پژوهش های مربوط به خواب بسیار سودمند واقع شده است .

خواب شامل 5 مرحله است:4 مرحلهخواب با عمق های متفاوت و مرحله ی 5 به نام خواب همراه با حرکحات سریع چشم.در مرحلهاول خواب از نظم موج های مغزی ودامنه ی انها کاسته میشود. ویژگی ی مرحله دوم خواب نمایان شدن دوک ها است. مراحل 3و 4 خواب که از مراحل قبلی نیز عمیق ترند با امواج کند مشخص می شوند و به امواج دلتا مشهورند.

معمولا بیدار کردن شخص خفته طی مراحل 3 و 4 بسیار دشموار است.

خواب با مراحل غیر ار یی ام شروعمی شود و شامل چند چرخه هر یک متشکل از مقداری خواب ار یی ام ومقادیری خواب غیر ار یی ام است.

الگوی چرخه های خواب با افزایش سن تغییر میکند. برای مثال نوزادان تقریبا نیمی از مدت خواب خود را در خواب ار یی ام میگذرانند.

افراد مسن تر مراحل 3و 4 را معمولا مدت کوتاه تری تجربه می کنند.

به نظر می رسد با فرا رسیدن پیری نوعی بی خوابی طبیعی در ادمیان ظاهر می شود.

در خلال خواب ار یی ام ادمی تقریبا به طور کامل فلج میشود و تنها قلب, دیافراگم, ماهیچه های چشم و ماهیچه های صاف فعال می مانند.

مشخصه ی اصلی خواب غیر ار یی ام وجود مغزی نافعال در بدنی بسیار ارمیده است و ویژگی ی عمده ی خواب ار یی ام وجود مغزی کاملا بیدار در بدنی کم و بیش فلج است.مغز در خواب ار یی ام بسیار فعال است. رویاهایی که اشخاص هنگام بیدار شدن از خواب ار یی ام گزارش میدهند معمولا از لحاظ بصری بسیار روشن و دارای ویژگی های هیجانی و غیر منطقی هستن. خواب تعادل حیاتی فرایندی فیزیولوژیایی است در جهت تامین مقدار خواب لازم برای دستیابی به سطح هشیاری پایدار در طول روز.

هنگامی میتوان از اختلال خواب سخن گفت که ناتوانی از خواب کافی کوجب اختلال در کار و فعالیت یا خواب الودگی افراطی در طول روز شود. چند نوع اختلال خوب رایج: 1- محرومیت از خواب-2- بیخوابی-3- حمله ی خواب-4- وقفه ی تنفسی

در وقفه ی تنفسی نفس کشیدن شخص در حین خواب متوقف میشود. بیدار نشدن و از ادامه ی وقفه ی تنفسی جلوگیری نکردن احتمالا یکی از دلایل عمده ی مرگ در حین خواب است.

خواب دیدن یکی از حالت های هشیاری دگرگون است که در ان تصویر های ذهنی به یاد میمانندو صحنه های خیالی موقتا با واقعیت بیرونی اشتباه گرفته می شوند. تحکیم رویا در حافظه منوت به این است که بلافاصله بعد از بیداری یک دوره ی کوتاهد عری از عوامل مخل وجود داشته باشد تا رویا بتواند در حافظه اندوخته شود. در رویا رویداد ها معمولا همان قدر به طول می انجامد که در زندگی واقعی . یکی از نخستین نظریه ها در مورد کارکرد خواب همراه با رویا به وسیله ی سیگموند فروید ارائه شده است. مقصود فروید این بود که رویا ها متاثر از امیال یا اندیشه هایی هستند که برای فرد غیر قابل پذیرش بوده و به ناهشیار رانده شده اند. این امیال و اندیشه ها محتوای نهفته ی رویا هستند. فروید کلمه ی مامور سانسور را ه عنوان استعاره ای برای توضیح جریان تبدیل محتوای نهفته به محتوای اشکار به کار برد. رویا اساسا بیانگر براورده شدن امیال یا نیاز هایی است که به سبب دردناک یا گناه امیز بودن بیش از حدشان شخص نمیتواند هشیارانه به وجود انها ازعان کند.

اوانز معتقد است که بر مبنای رویا ها میتوان به استنباط هایی در باره ی پردازشی که در حین خواب ار یی ام صورت میگیرد دست زد.

محتوای رویاها معمولا به تناسب فرهنگ,جنسیت و شخصیت خواب بیننده تفاوت میکند که نشان میدهد رویاها نوعی معنای روانشناختی دارند. در تقریبا نیمی از همه ی رویا ها عنصری از رویداد های روز گذشته وجود دارد. هیجان های منفی در رویا بیشتر از هیجانهای مثبت است .

توانایی اندوختن اطلاعات ورودی در حافظه به منظور بازیابی در زمان های بعد, تحکیم حافظه نامیده میشود.خواب ار یی ام نقشی در تکیم حافظه دارد. رویا ها بیانگر تصورات و علایق هستند. رویا از این جهت با تفکر بیداری تفاوت دارد که فاقد هدفمندی و اندیشه ورزی است .

مراقبه: در مراقبه حالت دگرگون هشیاری از راه مناسک یا تمرین های خاصی حاصل می شود. شکل های سنتی مراقبه از مناسک یوگا اقتباس شده اند.

دو شیوه ی متداول مراقبه عبارتند از: مراقبه ی راه گشا و مراقبه ی متمرکز.

هیپنوتیسم: در هیپنوتیسم کسی که علاقه مند و اماده ی همکاری است بخشی از کنترلی را که بر رفتار خود دارد به هبپنوتیسم کننده واگذار میکند و تحریفاتی را در واقعیت می پذیرد. افزایش تنش و هشیاری از مشخصات خلصه ی هیپنوتیسمی توام با حالت هشیاری حاد است.

مشخصات حالت هیپنوتیسم: 1- برنامه ریزی متوقف می شود 2- توجه گزینشی تر از معمول میشود 3- تخیلات قوی به اسانی برانگیخته می شود 4- واقیت ازمایی کاهش می یابد و تحریف واقعیت پذیرفته میشود 5- تلقین پذیری افزایش می یابد 6- در اغلب موارد فراموشی پس هیپنوتیسمی دیده میشود .

با تلقین رفتارها و تجارب گوناگونی در هیپنوتیسم شدگان ایجاد میشود. در برابر تلقین های ستقیم بیاری از افراد هیپنوتیسم شده حرکات غیر ارادی نشان می دهند.

با تلقین هیپنوتیسم کننده شخص ممکن است وقایعی که در طول هیپنوتسم روی داده فراموش کند این فراموشی را یادزدودگی پس هیپنوتیسمی مینامند . از توهمات منفی میتوان برای مهار کردن درد استفاده کرد . در اغلب موارد با هیپنوتیسم درد متوقف میشود .در بسیاری از افراد هیپنوتیسم شده بخشی از ذهن که خارج از حیطه ی اگاهی است ظاهرا نوعی نظارت کلی بر تجارب او دارد . استعاره ی ناظر پنهان به یک ساختار ذهنی اشاره دارد که بر تمام رویداد ها نظارت دارد.

داروهایی که بر رفتار هشیاری و یا خلق و خو تاثیر میگذارند روانگردان نامیده میشود . وابستگی دارویی سه ویژگی عمده دارد که عبارت اند از : 1 تحمل 2 علایم ترک دارو 3 احساس اجبار در مصرف . با اینکه پدیده ی تحمل و نشانه های ترک اعتیاد از ویژگی های اصلی وابستگی دارویی محسوب میشوند اما در امر تشخیص اعتیاد وجود انها ضروری نیست .

وابستگی دارویی را معمولا از سوئ مصرف دارو متمایز میدانند . کسی که به دارو وابسته نیست اما مصرف داروی معینی را به رغم پیامد های خطرناک ان ادامه میدهد دچار سوء مصرف داروست .

داروهای کند ساز: داروهایی هستند که در دستگاه عصبی مرکزی ایجاد رخوت میکنند . بیشتر از همه الکل مصرف و سوء مصرف میشود . الکل موجود در نوشیدنی هارا متانول مینامند .هرچند الکل به طور یکسان در تمام بدن توزیع میشود اما احتمال دارد که اثرات ان خیلی سریع در مغز احساس شود .

در امریکا تصادفات رانندگی ناشی از مصرف الکل بزرگترین علت مرگ و میر افراد پانزده تا بیستو چهار سال است . فشار خون , سکته قلبی , زخم معده, سرطان های دهان وگلو و افسردگی از جمله بیماری هایی هستند که با مصرف مداوم الکل ارتباط دارند .

مواد افیونی : تریاک و مشتقات ان که مجموعا به نام مواد افیونی خوانده میشوند داروهایی هستند که از راه کند کردن فعالیت دستگاه عصبی مرکزی سبب میشوند احساس های بدنی و توان پاسخ دادن به محرک ها کاهش یابد . بیشترین مصرف غیر مجاز مواد افیونی به صورت هرویین است . داروهایی که استنشاق میشوند کند تر جذب میشوند زیرا باید از درون غشاء مخاطی بینی بگذرند و به رگ های خونی زیر ان برسند . هرویین را میتوان از طریق تزریق , دود کردن یا استنشاق مصرف کرد . کاهش اضطراب ناشی از تجربه این داروست که سبب میشود افراد شروع به مصرف این ماده کنند . هرویین بسیار اعتیاد اور است . انگیزش بیشتر برای ادامه ی مصرف دارو ریشه در نیاز به اجتناب از درد و ناراحتی جسمی دارد . افرادی که زیاد هرویین مصرف میکنند به طور متوسط در چهل سالگی میمیرند . مرگ بر اثر خفگی ناشی از افت عمل کرد مرکز تنفسی مغز روی میدهد . پژوهشگران کشف کردند که مواد افیونی برگیرنده های عصبی خاصی در مغز اثر میگذارند .

متادون معروف ترین داروی اگونیست در معالجه ی افراد معتاد به هرویین است .

داروهای محرک : داروهای محرک موادی هستند که هشیاری و برانگیختگی کلی را افزایش میدند از نظر جسمی افزایش ضربان قلب و فشار خون و از نظر روانی با هشیار کردن بیش از حد فرد .امفتامین ها افزایش هشیاری و کاهش احساس خستگی و ملال از اثرات فوری مصرف این گونه داروهاست . انگیزه ی اصلی مصرف امفتامین ها نیز مثل سایر دارو ها توانایی تغییر خلق و افزایش اعتماد به نفس است . مصرف بیشتر امفتامین ها میتواند اثرات جانبی خطرناکی همچون بی قراری گمگشتگی, تپش قلب و فشار خون بالا در پی داشته باشد . مصرف دراز مدت امفتامین به تباهی جدی سلا مت جسمی و روانی می انجامد . کوکایین : کوکایین یا کوک ماده ایست که از برگ های خشک گیاه کوکا به دست میاید . کوکایین شخص را بذله گو . بیش از حد گوش به زنگ و هشیار میسازد . درواقع در سال های اخیر با ظهور کراک ( کوکایین دود کردنی) کوکایین اعتیاد اور تر و خطرناک تر هم شده است. همانقدر که سرخوشی کوکایین لذت بخش است خماری ان رنجاور است و تنها با مصرف بیشتر کوکایین میتوان ان را تسکین داد .

داروهای توهم زا: داروهایی که اثر عمده ی انها دگرگون ساختن تجربه های ادراکی است داروهای توهم زا یا روان پریشی زا نامیده میشوند .

بعضی داروهای توهم زا از گیاهان به دست می ایند مانند مسکالین . برخی دیگر در ازمایشگاه ساخته میشوند مانند ال اس دی .

ال اس دی دارویی بسیار قوی است که مصرف مقادیر اندک ان نیز ایجاد توهم میکند .وخیم ترین پیامد ال اس دی  از دست دادن قدرت تشخیص واقعیت است .

پی اس پی : پی اس پی ممکن ایت موجب توهم و علاوه بر ان سبب احساس تجزیه ی هشیاری یا جدایی از محیط شود . قسمت عمده ی انچه به عنوان تی اچ سی فروخته میشود درواقع پی سی پی است . پی سی پی را میتوان به صورت مایع یا به شکل قرص  مصرف کرد

کسانی که مرتب مارو جوان مصرف میکنند چند تغییر حسی وادراکی در خود گزارش میدهند. حالت شرخوشی کلی . مقداری تحریف زمان و مکان وتغییراتی در ادراک اجتماعی. تجربه های ناشی از مصرف ماریجوانا خوشایند نیست . کسانی که به طور مرتب ماری جوانا مصرف میکنند غالبا از احساس خمیدگی جسمی وروانی شکایت دارند .دود ماریجوانا حتی بیشتر از توتون حاوی ماده های سرطان زاست.

پدیده های فراروانی : فرایند های تبادل اطلاعات یا تغییر انرژی که در حال حاضر با علوم شناخته شده قابل تبیین نیستند پدیده های فراروانی موضوع بحث روان شناسی است و شامل مطالب زیر است: 1 ادراک فراحسی : اندیشه خوانی , غیب بینی , پیشگویی . 2 جنبش فراروانی . ادعاهایی که در مورد پدیده های فراروانی میشود انچنان خارق العاده و همانند باورهای خرافی است که برخی  از دانشمندان فراروانشناسی را در زمره ی امور غیر ممکن میدانند .

ادعاهای فراروانی : مسئله ی تکرار پذیری : مهمترین انتقاد در این زمینه این بوده که فراروانشناسی هنوز نوانسته است در خصوص صحت پدیده های فراروانی حتی یک مدرک معتبر ارائه دهد. فراتحلیل فنی اماری است که در ان  مجموعه ی پژوهش های انجام شده در باره ی یک پدیده ی معین  به مشابه یک ازمایش بزرگ و هریک از ان پژوهش ها به عنوان مشاهده ای منفرد تلقی میشوند . توانایی هر ازمایش معین در تکرار هر اثر و تاثیر به میزان نیرو مندی ان اثر و تعداد مشاهدات بستگی دارد . کنترل ناکافی : دومین انتقاد عمده از فراروانشناسی این است که اگرنه همه لااقل بسیاری از ازمایش های ان فاقد کنترل و تدابیر احتیاطی ایست . شیوه های نامناسب برای گزینش تصادفی محرک های هدف نیز یکی دیگر از مشکلات رایج در این زمینه است . کاستی های روش شناختی افت همه ی علوم است .

ادعاهای خارق العاده : اغلب دانشمندان معتقد اند  هر ادعای خارق العاده اثبات خارق العاده ای هم می طلبد

روانشناسان ممکن است به چند دلیل شکاک تر از دیگران باشند . نخست انکه انان بیش از دیگران با ادعاهای خارق العاده در زمینه های روان شناسی مواجه شده اند که بعد ها معلوم شده بر شیوه های ازمایشی مخدوش , استنباط های غلط یا حتی بر فریب ونیرگ مبتنی بوده اند . دوم اینکه روانشناسان به خوبی میدانند که گزارش های عامه پسند از یافته های روانشناسی اغلب مبالغه امیزاند . پژوهش هایی که با استفاده از روش گانزفلد انجام شده در برابر موشکافی های فراوان تاب اورده و توجه به ان سودمند به نظر میرسد.

خواب الودگی ذهنی : خواب الودگی شدید یکی از شکایت هاییست که در تشخیص اولیه اختلال خواب به کار میرود . طوری که شناخت پویایی شناسی خواب الودگی ذهنی در افراد سالم میتواند به شناخت بهتر بعضی از اختلال های خواب کمک کند . به رغم افزایش مداوم فشار فیزیولوژیایی در جهت به خواب رفتن هرچه محرومیت از خواب بیشتر میشود مولد شبانه روزی درونزاد به صورت سابق قوی تر خواب الودگی ذهنی در می اید.

 

 

 

 

 

پایان

+ نوشته شده در  یکشنبه 1390/10/11ساعت 13:35  توسط mohammad reza  | 

تست صدای حامد بهداد در کنار مونیکا بلوچی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

حامد بهداد در هفته‌های گذشته و پیش از سفر به کانادا چند روزی را در ترکیه گذرانده و برای بازی در فیلم آخر آنجلوپولوس با این کارگردان صاحب‌نام به شکل رسمی مذاکره کرده است.
تست صدای حامد بهداد در کنار مونیکا بلوچی !! + عکس


به گزارش خبرآنلاین، فیلم جدید آنجلوپولوس در ترکیه ساخته می‌شود و محصول فرانسه است و قرار است بازیگران سرشناسی چون مونیکا بلوچی در آن ایفای نقش کنند. تهیه کننده فیلم ونسان کسل همسر مونیکا بلوچی است و از حامد بهداد دعوت شده بود تا یکی از نقش‌های این فیلم را بر عهده بگیرد. همانطور که دیده‌ می‌شود او در سفر به ترکیه حتی تا پای تست گویش به ایتالیایی در مقابل خانم بلوچی هم پیش رفت اما در نهایت برای همکاری با آنجلوپولوس به توافق نرسید. دلیل این عدم همکاری نامتناسب بودن نقش پیشنهادی به بهداد با شئونات جامعه ایرانی و پایبندی او به بازی در نقش‌های متعارف و قابل قبول برای ایرانیان بوده است.
تست صدای حامد بهداد در کنار مونیکا بلوچی !! + عکس


از آنجلوپولوس چند فیلم از جمله فیلم گام معلق لک‌لک و چشم‌اندازی در مه در ایران به نمایش درآمده‌اند و او جوایز بسیاری را در جشنواره‌های بین‌المللی برده است و از شاخص‌ترین کارگردانان اروپایی دو دهه اخیر محسوب می‌شود.
+ نوشته شده در  دوشنبه 1390/09/28ساعت 17:9  توسط mohammad reza  | 

نشان فروهر چیست؟

 نشان فروهر چیست؟

618bujpevjm5djqccisf.jpg

تقریبا همه ی ما نام "فروهر" به گوشمان خورده، حتی...
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/09/23ساعت 15:34  توسط mohammad reza  | 

دستورالعمل های رفتار های انسانی در مهمانی

نکات ضروری که حتماً باید در مهمانی رعایت کنید


پیش از رفتن به مهمانی خودتان را تر و تمیز کنید. اگر به فکر آبروی خودتان
نیستید به فکر آنها باشید که قرار است با شما روبوسی کنند.

۲٫ اگر می خواهید پیش از رفتن به مهمانی دوش بگیرید، برای این کار از عطر و ادوکلن استفاده نکنید. باور کنید آب مناسب تر است.

۳٫
برای میزبانتان گل ببرید؛ اما اگر وسعتان نمیرسد که از گل فروشی گل بخرید،
از گلهای داخل پارک استفاده نکنید؛ چون ممکن است بلبل عاشق از بی کسی دق
کند.

۴٫ قبل از ورود به خانه ی میزبانتان یا ا… بگویید. شاید آنها در خانه شان سر بریده داشته باشند.

۵٫ هنگام ورود به همه سلام کنید و با همه دست بدهید،مگر اینکه خانه ی میزبان در استادیوم آزادی باشد.

۶٫ به اتاق های خانه ی میزبان سرک نکشید. اینجا هم همان بحث سر بریده مطرح می شود.

۷٫ اگر سینی چای را جلویتان گرفتند، به صورت کسی که سینی را در دست دارد خیره
نشوید. این عمل مربوط به مجالس خواستگاری است. آن هم تنها در سریالهای
تلویزیونی ایرانی.
۸٫ اگر پایتان بوی بد می دهد، فقط در مهمانی های دست جمعی شرکت کنید. این طوری کسی نمی فهمد که تولید کننده ی بوی باتلاق شما هستید.
۹٫ وقتی تلفن خانه ی میزبان زنگ می زند، شما گوشی را بر ندارید.
۱۰٫ تلفن های خارج کشور تان را در مهمانی نزنید. امروز روز تکنولوژی پیشرفت کرده
است و یک پرینت از مخابرات مایه ی آبروریزی آدمهای آویزن می شود.
۱۱٫ اگر احیاناً در خانه ی میزبان سر بریده دیدید، به روی خودتان نیاورید.
۱۲٫ هنگام خوردن غذا، صدا خفه کن دهانتان را فعال کنید.
۱۳٫ اگر شک دارید که درآمد میزبانتان از راه حلال به دست آمده است یا نه، بنا را بر حلال بگذارید .
۱۴٫
اگر یقین دارید که درآمد میزبانتان از راه حرام به دست آمده است، تا وقتی
که در خانه ی او هستید چیزی نخورید؛ حتی اگر چیز اساسی و توپی باشد. مثال
چیز اساسی و توپ: خوراک میگو، شکلات خارجی، پسته ی فرد اعلا و
۱۵٫ اگر در غذایتان مو پیدا کردید، آن را نبینید و سعی نکنید همه را مطلع سازید.
۱۶٫
اگر میزبان فراموش کرده بود سر سفره آب بگذارد، وانمود نکنید که لقمه در
گلویتان گیر کرده است و دارید خفه می شوید. مثل آدم از او بخواهید که کمی
آب سر سفره بگذارد. قرار است آدم باشید دیگر.
۱۷٫
اگر در مجلس ختم شرکت کرده اید، قیافه ای محزون به خود بگیرید و به چیزهای
غم انگیزی مثل شب امتحان، وبا، حصبه، جواب رد و... فکر کنید.
۱۸٫ اگر در مجلس عروسی شرکت کرده اید، چیزهای خوب را در ذهنتان مجسم کنید و به سریال درام شبانه ی دیشب فکر نکنید.
۱۹٫ اگر قرار است مهمان به خانه تان بیاید… خدا صبرتان بدهد.
۲۰٫ اگر مهمان هایتان بیشتر از تعداد پیش بینی شده بودند، آنها را گزینش نکنید. خدا بزرگ است، بالاخره یه طوری می شود.
۲۱٫ هنگام مهمانی رفتن، کسانی را که دعوت نیستند با خودتان همراه نکنید. درست است خدا بزرگ است؛ اما حیای شما کجا رفته؟
۲۲٫
لقمه هایی را که مهمانانـتان بر می دارند در ذهنتان شمارش نکنید. مگر مغز
شما کامپیوتر است؟ یک نفر را مسئول کنید که با ماشـین حساب، کل لقمه ها را
جمع بزند و بعد تقسیم بر تعداد کند. این طوری معقول تر است، نه؟!
۲۳٫
اگر مهمانتان از شهر دیگری آمده است، پس از صرف شام در باره ی راحتی و
امکانات مناسب هتل های شهرتان حرف نزنید. مردم خر که نیستند، متوجه
منظورتان می شوند.

24 دست در دماغ خود نکنید و اگر مهمانتان این کار را کرد به او زل نزنید و به رویش نیاورید.

25 وقتی به خانه ی میزبان رسیدید لازم نیست با زنگ آیفون صاحبخانه را کر کنید. آن ها صدای زنگ کوتاه را هم میشنوند.

26 تربیت و تنبیه کودکان میزبان به عهده ی شما نیست.

27 بدون اجازه صاحبخانه به کامپیوتر و حمام و اتاق خواب سرک نکشید( باز هم قضیه ی سر بریده)

28 در مجلس میهمانی دیگران مجبور نیستند پای منبر شما بنشینند و فقط شما حرف بزنید.

29 به دنبال میوه های مرغوب و درشت ظرف میوه را زیر و رو نکنید.

30 بهتر است مهمانان ناآشنا را به یکدیگر معرفی کنید تا آنها یکدیگر را مثل بت نگاه نکنند.

31 از مهمان مثل ... کار نکشید. یعنی اصلاً از مهمان کار نکشید.

32 عفت کلام داشته باشید.

33 اگر فکر میکنید غذایی که برای میهمانان صبخ کرده اید ممکن است کم بیاید میتوانید سر سفره با یک آروغ زدن اشتهای مهمانان را محدود کنید.

34. هنگام آب خوردن یا نوشابه(مخصوصاً نوشابه های گازدار) صدای تانکر حمل نفت از دهانتان در نیاورید.

35. اگر لقمه ی غذا را به سمت دهان ببرید به خدا راحت تر است تا این که دهان را به سمت لقمه ببرید.

36. جورابی نپوشید که پاشنه پایتان تا دم قوزک بیرون بماند. شاید مجبور باشید کفشتان را در آورید.
زبانمان مو در آورد، شما را به جان عزیزانتان آدم باشید

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/09/23ساعت 15:27  توسط mohammad reza  | 

معرفی خدمات برتر گوگل

معرفی 50 خدمت حیرت انگیز رایگان در امور اینترنتی از وبسایت شماره یک جهان GOOGLE که مطمئنم شما حد اقل از ۹۰ درصدشون بی خبرید :

ولی خداوکیلی نظر یادت نره.

بیچاره شدم تا تونستم اینارو جمع آوری کنم.

 

google hell evil شما از گوگل هیچ چیز نمیدانید. باور کنید

 

تذکر: برای اینکه بهتر بتوانید از تمام سرویسها استفاده کنید بهتره که عضو بشوید یا با اکانت خودتون وارد گوگل بشوید؛عضویت در گوگل رایگان می باشد.

Google Search:
معروفترین سرویس گوگل است که همه طرز کارشو بلدن و هر کسی میتونه ازش استفاده کنه سرویس جستجوی گوگل می باشد که برخلاف بقيه ي موتورهاي جستجوگر فقط از تبليغات متني استفاده مي كند. اين سرويس اولين سرويس گوگل بود كه تا به امروز امكانات زيادي را در خدمت كاربران قرار داده است.

Google Adsense:
این سرویس که مربوط به درآمد از طریق تبلیغات و اینترنت هست که متاسفانه توی کشور ما کار نمی کنه .این سرویس فعلا برای سایتها و وبلاگهایی کار میکنه که زبانشون انگلیسی باشه .

Google Adwords:درآمد از طریق کلیک کردن یا همون per click که گوگل این کارو انجام میدهد و ليست كلماتي كه در سايت شما بيشترين جستجو را داشته دنبال ميكنه و پول ميده.

Google Alerts:
اگه شما دچار حواس پرتی هستید باز هم گوگل به کمک شما آمده است این سرویس همانطوری که از اسمش پیداست به شما در مورد اتفاقی که خودتون در آن ثبت می کنید یک ایمیل یا SMS هشدار می فرستد البته سرویس SMS در ایران کار نمی کند من از این سرویس برای یادآوری روزهای برگرداندن کتابهای امانتی کتابخانه استفاده میکنم که خیلی به درد بخور است و حتي ميتونيد روز و ساعت رو طور دقيق بهش بدين .

Google Analytics:
گوگل آنالیز یکی از بهترین امکاناتی می باشد تا شما میزان بازدید وبلاگ یا سایت خودتون رو با اون بسنجید .

Google App’s For Your Domain :
حتما شما هم مثل من دوست داشتيد كه يك سايت روي هاست گوگل وكلا همه چيز روي گوگل باشه نه؟! اين پكيج مخصوص سايت داراها و افرادي كه از هاست استفاده مي كنند مي باشد به گفته وبگاه رسمي اين سرويس تا كنون توانسته 1 میلیون نفر را به عضويت خود درآورد كه براي يك گوگل رقم خوبي مي باشدشما سالانه با پرداخت 50 دلار امکاناتی مثل چندين آدرس ایمیل – فضاي سايت تا 25 گیگ بايت – امنیت تضمين شده و بالا بوسيله مسئولين گوگل-پایداری 99% و امكانات ديگري كه واقعا ارزش اين مبلغ كم را دارد.البته براي ما كار نمي كند پس خودتان را ناراحت نكنيد.

Google App Engine:
اين سرويس ميزباني براي توسعه و ميزباني داده ها مي باشد كه بر پايه فناوري ابر داده ها مي باشد اولين نسخه ي اين سرويس در آوريل 2008 ارائه شده است گوگل App به يك سطح از منابع سيستمي استفاده ميكند اين سيستم بر اساس زبانهاي پايتون وجاوا كار ميكند اين سرويس بصورت رايگان براي هر كاربر ميزاني از پهناي باند را ارائه مي دهد مشابه اين سرويس نيز مايكروسافت ارائه مي دهد كه بعدا به آن مي پردازم ولي اين سرويس گوگل ؛ براي ايران بسته هست

Google Archive Search:
آرشیوی از رخدادهای و خبرهای تمام کشورها در گوگل است برای کشور ما از سال 1940 میلادی تا الان موجود هست این سایت تمام خبرها از تمام کشورها رو درخودش ذخیره میکنه و اين يكي حتي خبرهاي ايران رو هم پشتيباني مي كند.

Google Base:
این سرویس برای مقابله با سرویس EBay صورت گرفته. مربوط به خريد آنلاين مي باشد.

Google Blog Search:
در صورتی که اگر می خواهید دنبال موضوع خیلی خاصی باشید وبلاگها بهترین مکان برای جست و جوی شما هستند به همین منظور گوگل هم امکانی را برای شما بوجود آورده است که فقط در وبلاگها جستجو کنید.

Google Blogger:
وبلاگ بلاگر گوگل یکی از بهترین مکانها برای ولاگ نویسی می باشد که خیلی زود رتبه شما در جستجوگر گوگل بالا می رود این نرم فزار بصورت فارسی هم در دسترس می باشد و امکانات تقریبا خوبی هم در اختیار کاربران قرار میده.اين سرويس با وردپرس رقابت دارد.

Google Draft Blog:
مربوطه به وبلاگ در گوگل می باشد که مربوط به پیش نویس كردن مطالب مي باشد.

Google Bookmarks:
در این مورد سایتهایی مثل Stumbleupon, Furl سابقه کاری بالایی دارند ولی این سرویس در نهایت سادگی و سرعت کار تمام سایتهای مورد علاقه شما رو به سرورهای گوگل منتقل میکنه تا نگران حذف یا گم شدن لیست خودتون نباشید در ضمن میتونید از این سرویس بک آپ هم بگیرید.

Google Books:
سرویس جستجوی اینترنتی کتابها که همزمان میتوانید به رایگان کتاب دانلود کنید و یک ارشیو کامل از کتابها و مقالات مهم انگلیسی زبان می باشد و همینطور شامل روزنامه های قدیمی .

Google Calendar:
این تقویم از سال 2006 کار خودشو شروع کرده وحالا با ارائه تقویم شمسی خودشو خوب توی دل کاربران فارسی زبان باز کرده امکانات خوبی هم داره.

Google Checkout:
برخلاف کشور ما افراد بسیار زیادی در آمریکا و اروپا هستند که از طریق اینترنت خرید و فروش انجام میدهند برای همین احتیاج به سایتهایی با امنیت بالا دارند اما اگر بخواهید اجناس مختلفی رو از سایتهای مختلف بخرید احتیاج به ثبت نام های زیاد و درنتیجه یوزرنیم های زیادی دارید که باعث سردرگمی کاربر می شود ولی شرکت گوگل راه حلی برای این مشکل طراحی کرده است كاري كه بايد انجام دهيد آن است كه وارد سايتهايي شويد كه “سمبل و لوگوي خريد اينترنتي گوگل داشته باشند. آن زمان است كه ميتوانيد مطمئن باشيد هر خريدي كه ميكنيد اطلاعات حساب شما از گوگل برداشته ميشود و ديگر لازم نيست بار ديگر در محيطي ناامن همچون فروشگاهاي آنلاين آن را وارد كنيد. اين سيستم گوگل كاملا رايگان است.

Google Code:
کد برنامه های مختلف و در زبانهای برنامه نویسی مختلف می باشد که برای آی پی ایرانی بسته می باشد ولی حاوی اطلاعات بسیار باارزشی در مورد برنامه ها و کدهايشان میباشد.

Google Code Search:
این سرویس در واقع مربوط به سرویس قبلی می باشد که فقط برای جستجو در میان کدها می باشد.

Google Contact:
اساس این سرویس بر جیمیل شرکت گوگل استوار است یعنی از لیست دوستان و همکاران جیمیل استفاده می کند و می توانید آدرس ايميل همكاران و افراد خانواده را دسته بندي بكنيد يا همانند يك دفترچه تلفن اينترنتي آنرا سفارشي بكنيد.

Google Coop:
برای خود یک موتور جستجوی اینترنتی سفارشی بسازید که متاسفانه باز هم از زبان فارسی پشتیبانی نمی کند.

Google Directory:
در این قسمت گوگل وب را بر اساس موضوعات مختلف دسته بندی كرده است كه این كار شما را برای پیدا كردن مطلب مورد نظرتان بسیار كمك میكند.

Google Docs:
نوشته ها یا کارهای اداری یا پروژه های خود را به گوگل بسپارید یا با دوستان خود در یک تحقیق مشارکت داشته باشید.

Google Earth:
گوگل با ارائه این سرویس گام بزرگی در تصاویر ماهواره ای از طریق کامپیوتر برداشته به طوری که با این نرم افزار میتوانید در کشورهایی اروپایی از جزئیات کامل راهها و خانه ها مطلع شوید در ابتدا کاربران برای استفاده از این ابزار باید برنامه آن را روی رایانههای خود منتقل میکردند اما از سال 2008 این امکان داده شد تا این ابزار به طور کامل روی وب جاسازی شده باشد.

Google Experimental:
آزمایشگاه گوگل سرچ می باشد که امکاناتی رو به جستجوگر گوگل اضافه می کند در آخرین امکاناتی که گذاشته شد امکان جستجو با کلیدهای میانبر فراهم شد یا جستجوی صدا در ویکی پدیا یکی دیگر از این موارد می باشد.

Google Feed Burner:
این سایت مربوط به وبلاگها و سایتها می باشد با این سرویس اگر شما مدیر یک وبلاگ باشید می توانید تعداد افرادی که وبلاگ شما را دنبال می کنند متوجه بشوید این سایت ارائه دهنده خدمات RSS می باشد

Google Finance:
اگر شما در اینترنت خرهای مربوط به بورس و قیمتها را دنبال می کنید وکارتون از طریق بورس می باشد گوگل این بار ارائه سرویس ساده ولی پرکاربرد به کمک شما آمده است در این سایت شما می توانید قیمت انواع ارز – محصولاتي مثل نفت و بنزین و سوختهای رایج دیگر را پیدا کنید.

Google Mail:
جیمیل شرکت گوگل فعلا بهترین گزینه برای ایمیل می باشد این سرویس از سال 2004 شروع به کار کرده و فضایی که به هر کاربر ارائه داده حدود هفت و نیم گیگ می باشد در حال حاضر با داشتن ازمایشگاه مجزا برای خودش بسیار پیشرفته شده و رابط کاربری ساده ولی بسیار پرکاربرد در اختیار کاربران قرار می دهد.

Google Group:
فرض کنید شما تعدادی دوست هستید و دوست دارید تا همیشه با هم تبادل نظر یا با هم ارتباط داشته باشید این گزینه بهترین می باشد شما با این سرویس می توانید برای کل مدرسه خود یک گروه سازید و در آن فعالیت کنید.

Google Health:
از این به بعد دیگه احتیاجی نیست که ه پزشک خود مراجعه کنید فقط کافیه انگلیسی تون خوب باشه وبعد برید به گوگل سلامت تا بیماریتون تشخیص داده بشه راه گوگل برای این مشکل شما؛ ایجاد صفحات الکترونیکی است که گوگل سلامت نام گرفته است. پزشکتان میتواند اطلاعات پزشکی شما را به این صفحات منتقل کند و به این روش پزشک دوم شما تنها کافی است از طریق رایانه خود به این صفحه دسترسی پیدا کند روزهای اول تاسیس این سرویس منتقدان بسیاری به گوگل شکایت کردند چونکه با این سرویس دیگر تمام اطلاعات شخصی افراد در دست گوگل می افتاد و امکان در امنیت ماندن اطلاعات شخصی بسیار مهم بود و لی شرکت گوگل اصرار براین موضوع دارد که جای این اطلاعات امن است.

Google History:
هر کاری که از اولین روزی که با اکانت ایمیل خودتون وارد صفحات گوگل شدید و جستجوهاتون رو با گوگل انجام دادین الان میتونید ببینید و یا حذفشون کنید ویا اگه قبلا آدرس یه سایت رو داشتین که الان ندارید میتونید با این سرویس سریعا پیداش کنید.

IGoogle :
آیا دوست دارید در گوگل صفحه شخصی داشته باشید؟اين گزينه بهترين مورد مي باشد پس شروع كنيد: شما در اين سرويس مي توانيد چند سایتی که خیلی به مشاهده ی آنها می پردازید فیدشان را در اينجا قرار دهيد و خبرهای روز را پیدا کنید یا با گوگل بازی کنید یا تقویم،دست نوشته ها،ایمیل هایتان همگی در یک صفحه باشد پس بجنبید!راستی میتوانید انواع مختلف تم در زمینه های مختلف رو برای صفحه خودتون انتخاب کنید.

Google InQuotes :
گوگل نقل قول؛ همانند يكي از سرويسهاي ويكي پديا مي باشد اما اساس كار اين سرويس به روي گوگل نيوز مي باشد به اين صورت كه در خبرها نقل قول ها را از افراد مختلف جمع آوري مي كند و سپس با انتخاب دو گزينه به مقايسه ي اين نقل قولها مي پردازد مثلا براي ايران نقل قولهايي از احمدي نژاد – جرج بوش – لاريجاني مي باشد كه با زدن دكمه ي spin مي توانيد نقل قولهاي بهتري در مورد ايران از زبان شخصيتهاي سياسي جهان ببينيد. فارسي پشتيباني نمي شود.

Google Image Labeler :
این سرویس که به نوعی مربوط به سرویس جستجوی عکس گوگل می باشد با ایجاد یک بازی کاربران را مجبور میکند تا تگهای مربوط به عکسهای جمع آوری شده توسط گوگل را به طور درست برچسب گذاری کنند برای دانلود نرم افزار مورد نظر شما باید به همین صفحه مورد نظر لینک داده شده بروید.

Google Images :
جستجوی تصاویر در گوگل می باشد که اخیرا امکانت زیادی به آن اضافه شده است.

Google Labs :
تمام سرویسهای گوگل قبل از اینکه به دسترس عموم برسند در این آزمایشگاه مورد تست و ارزیابی قرار می گیرند که دسترسی برای ایرانیان غیرممکن است.

Google Linux Repositories :
اگر شما از لینوکس استفاه می کنید می توانید بسته های مربوط به Ubuntu 7.04 , Debian 4.0 ,OpenSUSE 10.2 ,Mandriva 2007 Spring به رایگان از سایت گوگل دریافت کنید و در این سیستمها با آنها کار کنید.

Google Maps :
گوگل ابزار نقشه خود را در سال 2005 برای کاربران ارائه کرد. نقشه گوگل کاربران را ممکن میسازد تا بتوانند نقشه شهرها و کشورهای مختلف را ببینند و حتی مسیر نقطهای به نقطه دیگر را در بیاورند. با استفاده از این ابزار افراد میتوانند نقشه خیابانها و حتی مشاهده ماهوارهای داشته باشند این نقشه برای افرادی که زیاد سفر میکنند بسیار کاربرد دارد چونکه تمام نقاط کور ترافیکی یا جاده ها را طور کامل نشان میدهد مخصوصا برای کشورهای اروپایی این نقشه برای ایران نیز کاربرد دارد.

Google Mapmaker:
گوگل براي گسترش سرويس گوگل مپز خود تصميم گرفته تا كاربران براي ساخت نقشه كمكش كنند اين سرويس رايگان واپن سورسه تا افراد در سراسر كره ي زمين بتوانند نقشه هاي خود را در ديد عموم بگذارند هدف نهایی این پروژه به دست آوردن نقشه هايي با کیفیت بالا براي استفاده در نقشه های موجود در سرویس گوگل است.

Google Mars:
این بار گوگل در مریخ به کمک شما می آید این سرویس که مربوط به سیاره سرخ مریخ می باشد نقشه ی کامل مریخ را در اختیار شما قرار میدهد تا رایگان به مریخ بروید و برگردید در گوگل مریخ از اطلاعات سازمان ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده آمریکا (NASA) و سازمان فضایی اروپا و سایر سازمان های فضایی جهان استفاده شده است. گوگل مریخ از فن آوری گوگل نقشه استفاده میکند.

Google Moderator:
به مردم امکان میدهد سوالاتشان را بفرستند و با درجهبندی سوالها، تعیین کنند که میخواهند از جواب چه سوالهایی باخبر شوند. گوگل مودریتور در آغاز، راهی بود تا کارکنان گوگل بتوانند سوالاتشان را در طول جلسات هفتگی از موسسین شرکت، لاری پیج و سرگی برین بپرسند.وقتی کاخ سفید اعلام کرد که قصد دارد از گوگل مودریتور برای برقراری یک قرار ملاقات آنلاین در شهرداری با رئیسجمهور باراک اوباما استفاده کند، گوگل هم هیجانزده شد و هم وحشت کرد؛ اما درنهایت توانست از پس بارگیری این برنامه در چنین مقیاس بزرگی برآید، سیستم مدیریتی شهرداری در لحظه اوج خود توانست از عهده حدود 700سوال در ثانیه برآید و به 3.6 میلیون نفری که میخواستند جواب سوالها را بدانند، خدمات خود را به خوبی ارائه کند.

Google Moon:
بعد از ارائه سرویس گوگل ارث و استقبال شدید کاربران گوگل تصمیم گرفت تا سفر به ماه را هم تجربه کنیم پس بهتره امتحان بکنید.

Google Movies:
جستجو در میان هزاران عنوان فیلم روز دنیا و بدست اوردن اطلاعاتی از آنها فقط بوسیله گوگل انجام می گیرد.

Google Music Search:
فرض کنید یک آهنگ آمریکایی شنیده اید ولی نام خواننده را نمی دانید با این سرویس خیلی راحت میشه پیداش کرد .برای آهنگهای فارسی کار نمی کنه .

Google News:
سایت خبری گوگل که انواع مختلف موضوعات رو پوشش میده مثل خبرهای انتخاباتی ایران رو.

Google notebook:
نوشته های کوچیک خودتون رو گوگل بسپارید در این سرویس امکانات بسیار زیادی برای نوشته هاتون وجود دارد.

Orkut:
سایت اورکات از ژانویه 2004 شروع به فعالیت کرده اورکات براساس یکی از زیباترین فرمولهای ریاضی که فراکتال نام دارد در حال گسترش است برای درک بهتر این موضوع یه مثال میزنم:مثلا شما اولین عضو این سایت هستید براساس قانون این سایت شما باید 43 نفر دیگر را دعوت به این سایت بکنید و هریک از این 43 تا باید 43 نفر دیگر را عضو خودشان بکنند که می شوند 1850تا.حالا هر کدام از این 1850 تا خودشان 43 عضو می گیرند ومی شوند 79500تا.هر کدام از این 79500 تا خودشان 43 عضو می گیرند ومی شوند حدود 3.5 میلیون .اگر این 3.5 میلیون هر کدام 43 کاربر را عضو خودشان بکنند می شوند در حدود 147میلیون نفر واگر این 147میلیون نفر هر کدام 43 نفر یگر را به عضویت خودشان دربیاورند بیش از 6.3میلیارد نفر در این فراکتال عضو می شوند!!! هدف گوگل از ارائه این سرویس وابستگی همه به خودش می باشد البته این سرویس در دسترس ایرانیان به خاطر شدن نمی باشد.

Google Pack:
تمام نرم افزارهای گوگل به صورت بسته های جداگانه ای در دسترس عموم می باشد که شامل نرم افزارهای :گوگل دسکتاپ – پیکاسا – گوگل تولبار – گوگل ارث –گوگل عکس –گوگل چت – مرورگر گوگل – ویدئو پلیر گوگل و…

Google Profile:
كه از اسمش پيداست مربوط به پروفايل كاربران در گوگل مي باشد كه هدف گوگل از اين سرويس امكان ارتباط بيشتر كاربران فراهم شود تا يك جامعه ي مجازي كامل را بسازند شما در اين سرويس مي توانيد آدرس منزل خود يا مدرسه يا دانشگاه خود را بگذاريد و همينطور ميتوانيد آدرس كاربري سايتهاي ديگر را به اشتراك بگذاريد.

Google Pages:
اگر دوست دارید میتونید یک صفحه از اینترنت را به خود اختصاص دهید پس بهتره که زودتر اقدام کنید.

Google Patents:
این قسمت از گوگل مربوط به آثاری می باشد که دارای حق چاپ می باشند ولی گوگل بصورت رایگان در اخنيار بازديدكنندگان قرار مي دهد كه براي گوگل مشكلات زيادي بوجود آورده است.

Google Phone Book:
دفترچه تلفن گوگل همراه همیشگی شماست تا لیست دوستان و آشنایان را در گوگل همراه خود داشته باشيد.

Google Picasa:
اینم از سرویس به اشتراک گذاری و آپلود عکس گوگل از سرویسهایی مثل فلیکر یاهو یه کمی عقب مونده امیدوارم زودتر جاشو بین کاربرانش بدست بیاره .

Google Products:
خرید کالا با گوگل که از میان انواع مختلف کالا.

Google Reader:
اگه با تکنولوژی های وب 2 آشنا باشید حتما اسم این سرویس و یا فید رو شنیدید در صورتی که نمی دونید چیه اصلا ناراحت نشين به زودي يك آموزش مي گذارم.

Google Scholar :
جستجوی علمی گوگل که برای جستجوی مقالات علمی طراحی شده است البته اين سرويس هنوز در مرحله ي بتا مي باشد ولي توصيه ميكنم كه دانشجويان حتما از اين سرويس استفاده كنند.

Google Sketchup :
گوگل با ارائه نرم افزار Sketchup به دنیای سه بعدی و طراحی قدم گذاشته است شما میتوانید با این نرم افزار یک طرح از خانه آینده خود کشیده و از آن لذت ببريد. تا کنون 7 نسخه از این نرم افزار ارائه شده که آخرین نسخه در ویندوز ویستا و سیستم عامل مک کار میکند و در زبانهای انگلیسی – آلمانی – ژاپنی – ایتالیایی – فرانسوی – اسپانیایی عرضه شده این نرم افزار رایگان می باشد.

Google Sky :
این نرم افزارکه گوگل ارث نسخه جدید موجود است به کاربران این امکان را می دهد تا به مشاهده و گشت وگذار درمیان صد میلیون ستاره ودویست میلیون کهکشان بپردازند در این ویزگی جدید، هفت لایه اطلاعاتی که چندین جرم و رویداد سماوی را تصویرسازی می کند، قرار داده شده است .این ابزار برای افرادی که اخترشناسی و بررسی های آسمان را تازه شروع کرده اند بسیار مفید می باشد.

Google Special Search:
با استفاده از این قسمت میتوانید جستجوی خود را به موضوعاتی از قبیل :BSD, Appleو Microsoft محدود کنید

Google Store:
فروشگاه اینترنتی گوگل که این دفعه از کشور ما پشتیبانی میکنه ولی تا الان من که امتحانش نکردم که جنسی به دست ما میرسه یا نه!

Google Suggest :
پیشنهاد گوگل سرویس است که وقتی شما در حال تایپ عبارتی برای جستجو می باشید این سرویس بصورت اتوماتیک با سرورهای گوگل ارتباط برقرار میکند و کلماتی را به شما پیشنهاد می کند تا مورد جستجو قرار دهید این قسمت از گوگل مثل بیشتر سرویسهای گوگل از تکنولوژی Ajax بهره می برد و اين یکی از دلایل سرعت این سرویس می باشد پیشنهاد گوگلی در مرورگرهای اینترنت اکسپلورر 6 به بالا – نت اسکیپ 1.7 به بالا – سافاری 1.2.2 به بالا – اپرا 7.54 به بالا –فایرفاکس 0.8 به بالا در صورتی که جاوا اسکریپت روی مرورگر شما فعال باشد و اجازه دریافت کوکی ها داده شود فعال می شود

Google Trends:
در تمایلات گوگل شما می توانید میزان علافه کارران شبکه را در یک موضوعی بررسی کنید با استفاده از این سرویس شما میتوانید کشور، شهر و زبانهایی که جستجوی کلمه یا عبارت خاصی در آنها به میزان بیشتری صورت گرفته را مشخص نمایید. شیوه عمل بسیار ساده است. با تایپ کلمه مورد نظر در کادر ظاهر شده و فشردن دکمه Search Trends، گوگل تمام اطلاعات را در اختیار شما قرار خواهد داد. حتی ترافیک جستجوی مطلب در محدوده زمانی خاص به صورت گراف برای شما نمایش داده خواهد شد و جدیدترین مقالات مرتبط با کلمه جستجو شده نیز در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

Google Transit :
با این سرویس میتوانید مسافت بین دو نقطه را با دادن ساعت شروع حرکت – تاریخ حرکت و نام مبدا و مقصد مسافت را بدست اورید این صفحه به دوصورت استاندارد که مدتی صرف لود کردن نقشه ي گوگل می شود و دیگری بصورت Text می باشد که مخصوص موبایل می باشداگر اينترنت زغالي داريد پيشنهاد ميكنم از این سرویس كه برای ایران نیز کاربرد دارد استفاده كنيد.

Google Language_Tools:
بسته ي ترجمه ی زبان گوگلي ميباشد كه زبان فارسي در مرحله ي بتا مي باشد شما در اين صفحه ميتوانيد صفحات – متن و كلمات را معني كنيد البته معني كردن آن در حد ماشيني است و نبايد انتظار يك جمله كامل داشته باشيد ولي ترجمه ي زبان فارسي به انگليسي خيلي بهتر است.

Google Welcome:
اگر دوست داريد تا تمام سرويسهاي گوگل فارسي شود پس دست به كار شويد و به گوگل كمك كنيد تا خودش را فارسي كند!

Google Sites:
با گوگل یک سایت واقعی بصورت کاملا رایگان بسازید ومدیریت آن را انجام بدهید و مطالب خودتون رو توی اون بگذارید.

Google Sets:
این سرویس به نوعی مربوط به هوشمند شدن گوگل میباشد که با دادن یک سری کلمات اتفاقی گوگل نیز معادل یا ادامه ی آنها را برای می نویسد حتما امتحان کنید.

Google Video:
جستجوی ویدئو از طریق سایت گوگل در سایتهای به اشتراک گذاری ویدئو و دانلود فیلم (مربوط به پخش برنامه هاي TV) اين سرويس از فارسي نيز پشتيباني مي كند.

Google Voice:
چت صوتی یکی دیگر از سرویسهای گوگل می باشد که هنوز بطور کامل ارائه نشده و جای کار بیشتری دارد.

*******:
معروفترین و بزرگترین سایت به اشتراک گذاری ویدئو مربوط به گوگل می باشد آمارهای مختلفی از میزاد آپلود وتماشای ویدئوها در یوتیوب به گوش می رسد که یکی از دلایل استفاده از این سرویس است.

Google Warehouse:
اين سرويس با طراحي هاي سه بعدي از آشپزخانه هاي مدرن گرفته تا ساختمانها –ماشين ها و حتي برجهايي با طراحي نوين امكان ديدن طرح واقعي روي نرم افزار گوگل ارث را ميسر مي كند به اين صورت كه شما اول بايد فايل مربوطه را دانلود كنيد بعد در نرم افزار گوگل ارث وارد كنيد سپس طرح واقعي آن را ببينيد.

Google Webmaster:
افرادی که از طریق اینترنت کسب درآمد می کنند میتوانند از این سرویس استفاده کنند البته به غیر از ایرانیها!

Google Froogle:
پیدا کردن کالاهایی که برای فروش یا حراج گذاشته شده است از طریق گوگل امکان پذیر است.

Google Answers:
یك انجمن آزاد كه در آن گوگل با دریافت مبلغی پاسخ سوالات شما را میدهد.

Google Catalogs:
جستجو و نمایش كاتالوگ های اینترنتی كه از طریق ایمیل رد و بدل میشوند.

Google Universities:
با استفاده از این قسمت می توانید جستجوی خود را به آدرس وب سایت های مدارس و دانشگاه ها محدود كنید.

Google wireless:
با استفاده از این قسمت شما می توانید با دستگاه ها(كامپیوتر های) دستی خود به موتور جستجوی طراحی شده برای این دستگاه ها دسترسی پیدا كنید.

Google buttons:
شما میتوانید با قرار دادن كلید های گوگل در نوار ابزار شخصی نمایشگر اینترنت خود به سرعت به گوگل دستیابی پیدا كنید.

Google 411:
شماره ای که گرفتن آن برای شما هیچ هزینه ای را دربر ندارد و شرکت های بزرگ برای حمایت مشتریانشان اغلب از این شماره ها استفاده می کنند مانند شرکت بویینگ) به شما اجازه می دهد که کارهای محلی را بیابید و با گرفتن شماره مجانی با آنها ارتباط برقرار کنید. این سرویس کاملا مجانی است و اپراتور انسانی ندارد

Google Mobile:
اکثر سرویس های گوگل یک نسخه موبایل هم دارند و شما وقتی با موبایلتان به صفحه موبایل گوگل می روید این نسخه ها را مشاهده می کنید. در این صفحه یک قسمت خاص برای آیفون وجود دارد که نسخه بسیار خوبی از نقشه های گوگل است که به شما اجازه می دهد مکانی که در آن هستید را بیابید در حالی که نه GPS دارید و نه Mobile *******

Gtalk:ا
ین سرویس که به چت گوگل معروف است از طریق لیست دوستان و همکاران در جیمیل گوگل فعالیت می کند که بسیار خوب تاکنون عمل کرده و ویژگیهای زیادی دارد برای استفاده از این سرویس باید در گوگل اکانت داشته باشید به تازگی نسخه ی جدید از این نرم افزار ارائه شده است.

Google desktop:
این قسمت گوگل با ارائه نرم افزاری برای دانلود که برای ایرانیان بسته هست امکاناتی مثل مشاهده وضعیت آب و هوا کشورها حتی ایران و یک فیدخوان دسکتاپی و یک جستجوگر حرفه ای و سریع در میان هارد سیستم شما که همه کارتون خیلی سریع انجام میشه وهمچنین امکان جستجو در گوگل از طریق دسکتاپ شما امکان پذیر می باشد براي استفاده درست وسريع از اين نرم افزار بايد 24 ساعت از زمان نصب اين نرم افزار گذشته اشد تا بتواند تمام هارد شما را ايندكس بكند و در جستجو سريعتر عمل كند.

Jaiku:
یک سرویس اجتماعی – میکروبلاگینگ شبیه توییتر می باشد که گوگل در سال 2007 از Jyri Engeström وPetteri Koponen خریداری کر ولی آنچنان رشد نکرد.

Google Knoll:
این پروژه به عنوانی رقیب بزرگی برای ویکی پدیا می باشد که توسط گوگل در سال 2008 ارائه شده است شما در این سایت می توانید مقاله بنویسید و آنرا با دیگران به اشتراک بگذارید، به نویسنده های دیگر اجازه ویرایش مقاله را بدهید یا تنها خودتان اجازه ویرایش را داشته باشید این پروژه تقریبا به فارسی ترجمه شده ولی کامل نیست برای اضافه کردن مقاله باید همان نام کاربری و رمز عبور برای جیمیل را به آن بدهید تا وارد سایت شوید در ضمن می توانید از مقاله خود کسب درآمد کنید (البته خارج از ایران)

Google flight:
گوگل سرويس جديدي با عنوان Google Flight را معرفي نمود که کاربران را قادر ميسازد به اطلاعات پروازي خطوط مختلف دسترسي پيدا کنند و در آنها جستجو نمايند. کاربران با تايپ نام دو شهر يا کد دو فرودگاه در باکس جستجوي صفحه ي گوگل به دو باکس ديگر براي وارد کردن تاريخهاي رفت و برگشت پرواز دسترسي پيدا ميکنند.به نظر میرسد که گوگل این سرویس را برای مقابله با سرویسهای Travel یاهو و مایکروسافت انجام داده است اما هنوز در مرحله آزمایشی می باشد

Panorama:
این سرویس یک فضای رایگان آپلود عکس تا 2 گیگ می اشد که پیشرفت زیادی نداشته وشرکت گوگل آنرا به فراموشی سپرده است این سایت به زبان فارسی در دسترس می باشد در پانورامو نوشته شده: برای خودتان نقشه ای جدید از جهان ایجاد کنید عکسهایتان را آنجائی که گرفته شده اند روی نقشه مشخص کنید.عکسها و مسیرهای سفرتان را به دوستانتان نشان دهیدعکسهایتان را به راحتی دسته بندی و مدیریت نمائید حجم هر عکس ارسالی نباید از 5 مگابایت بیشتر باشد شما میتوانید با این سرویس عکسهایتان را در گوگل ارث ببینید و مکان گرفتن انرا نیز مشاهده کنید برای همین عکسهایی که کمتر از 500 پیکسل طول وعرض داشته باشن مورد قبول نمی باشند – عکسهایی که حجمشان به دلیل کیفیت پایین کمتر از 100 کیلوبایت باشد مورد قبول نمی باشند.

Google Upload Video:
شما مي توانيد با استفاده از اين سرويس فايلهاي تصويري خود را آپلود كنيد ولي اجازه نداريد فيلمهاي غيرمجاز – مستهجن را بفرستيد.

Google WebAccelerator:
اين سرويس با ارائه يك نرم افزار براي افزايش سرعت؛موجب زودتر باز شدن صفحات اينترنتي شما مي شود يعني ترافيك صفحه مورد نظر به سرورهاي گوگل انتقال داده مي شد كه به علت اينكه بار زيادي روي سرورها مي رفت فعلا غيرفعال است.

Google Pda:
نسخه ي گوگلي pad مي باشد كه همانند نسخه اصلي مي باشد ولي در اندازه ي كوچكتر.

Google Wave:
این سرویس هنوز ارائه نشده است ولی از خبرهایی که گوگل میدهد باید این ویژگی ها را داشته باشد:

Real time:
می توانید کارهایی را که دوستانتان در حال انجام آن هستند ببینید آن هم حرف به حرف در همان لحظه.

Embeddability:
می توانید آنرا در سایت یا وبلاگتان کار بگذارید.

Wiki functionality:
هر چیزی که وارد این پلت فرم شود همانند ویکی ها قابلیت ویرایش توسط همه اعضا را دارد. می توانید نوشته ها را اصلاح کنید یا چیزی را به آنها پیوست کنید.

Open source:
این ویژگی باعث بوجود آمدن نوآوریهای جدیدی می شود و آنهم اپن سورس بودن آن مي باشد كه براي برنامه نويسان خبر خوشي مي باشد

Playback:
با یک مثال توضیح Playback را توضیح می دهم فرض کنید دوستان شما در حال انجام یک بحث هستند و شما دیرتر به آنها ملحق شده اید و می خواهید ببینید از اول به ترتیب چه مطالبی گفته شده است برای این کار می توانید از Playback استفاده کنید. بر روی Play کلیک می کنید و گفتگو به ترتیب زمانی نمایش داده می شود.

Natural language:
ترجمه همزمان یکی از امکانات خیره کننده است. جالب است بدانید ترجمه حرف به حرف انجام می شود و قابل ذکر است که ترجمه کلمات بر اساس متنی است که درآن قرار گرفته اند.

Drag-and-drop file sharing:
برای اشتراک گذاری یک فایل دیگر احتیاجی به پیوست کردن آن نیست. فایل را بگیرید و بیاندازید داخل Google Wav

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/09/23ساعت 15:23  توسط mohammad reza  | 

حس حس حس

همه چیز به مسخره گرفته شده ولی کسی شکوه نمیکند.همه چیزبه بازی گرفته شده ولی کسی ناراحت نیست.انگار همه چیز درست است.وهمه چیز باید همانی باشد که از اول بوده.!ریا عادی است.دروغ عادی است.بازی با احساسات عادی است.

با دین و سیاست هم میشه بازی کرد.همین جور که میشه یک کاری کرد بعد گفت ما نبودیم.ما نکردیم.ما نگفتیم.

راستی میدونی چرا محرم اونقدر طرفدار داره؟

من میدونم.

 طرف میگه من به خدا و امام و پیغمبر اعتقاد ندارم.و دائم هم فحش میده به این امام و اون امام.بعدتو صف نذری سر و دست میشکونه مثل باقلوا!

میزنه ها!چنان با قابلمه میزنه توی سر اون یکی که ملاج طرف میاد تو دهنش!

ته حرفاشم میگه قربون اقا امام حسین برم غذای امام چیز دیگس!مال امام چیز دیگس!

یکی دیگه ظاهرا محب اهل بیته. تریپ حزب ال!!

ولی اول واخر همه تلاشش اینکه بتونه ظرفهای نذری بیشتری واسه خونه جمع کنه.

دنبال غذا.از این هیئت به اون هیئت میچرخه. فاطی و ممد و اصغر و بابک و میفرسته این هیئت اون هیئت بلکه تو این ده روز ناهارو شامو صبحونه مفت در بیاد

محرم واسه همه برکت داره

یکی تمرین صدا میکنه و خودی نشون میده .یکی هیکلشو زیر علم نشون دخترا میده.

یکی بزک میکنه واسه اینکه دل پسرارو به دست بیاره و کلی دوست پسر تور میکنه.

یکی دوست دختر تور میکنه و دختر میبره خونه.یکی شکم گرنسشو سیر میکنه.

یکی خودشو با تقوا و و مومن نشون میده

یکی تبلیغ کارخونه و مغازه میکنه.یکی بلندگوی ماشینشو به رخ بقیه میکشه و از این طریق خودی نشون دخترا میده

خلاصه بیخود نیست این ملت همیشه در صحنه واسه امام حسین و دهه محرم اونقدر بال بال میزنن!عجب ملت عزاداری!

البته چینی ها هم در این عزاداری سهم دارن.لباسهای چینی و پارچه های چینی.زنجیرهای چینی و خلاصه و....

خدایا به منم توفیق بده عزادار باشم !!!!

----------.

تازگیها یک اهنگ رپی خوندن خوانندش نمیدونم کیه

حس حس حس حس حس حس حس

عجب اهنگ خوشگلیه؟نه

خوانندش کیه؟

حس حس حسی حسین حسس

ای ول ماشینش عجب باسی داره!

میبینی کیفیت بلندگو شو؟

این اهنگه؟

نه بابا اهنگ چیه میگه حسین منتهی به سبک رپ!

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/09/23ساعت 1:21  توسط mohammad reza  | 

ساخت باغ معلق بین آسمان و زمین

قرار است یکی از عجیب ترین یا "سورئال" ترین ابرساختارهای جهان در شهر "تایچانگ" در کشور تایوان بنا شود و باغی را در مرز آسمان و زمین معلق نگه دارد. برای ساخت این برج عجیب 304 متری تیرکهایی فولادی در کنار یکدیگر سر به فلک خواهند کشید تا چارچوبی عظیم و سه ضلعی به وجود آورند، ساختاری که به عظیم ترین ساختار سبز جهان تبدیل خواهد شد که بر روی بام آن باغی از درختان به وجود خواهد آمد.


در ادامه مطلب بیشتر بخونین بچه ها

راستی این مطلبو از اسمونی ها در اوردم.

www.asemoniha.com

جالبه شما هم یه سر بزنین بهش.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/09/22ساعت 4:19  توسط mohammad reza  | 

برگردان موسیقی از واقعیت تا ادعا!

 بسم الله الرحمن الرحیم

 چند سالی است که جریان موسیقی برگردان یا به عبارتی بهتر وارون نگاری صوتی در موسیقی  پس از حدود ۶۰ سال از آغاز این مسئله در امریکا  در کشور ما  مطرح شده است و حقیر نیز در این باره توضیحاتی داده ام.

اما...

(در ادامه)(از وبلاگ استاد رائفی پور)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 1390/09/20ساعت 23:8  توسط mohammad reza  | 

شکارچی شنبه

دیشب پس از مدتها فرصت کردم به سینما بروم!

بیا ادامه مطلبو ببین

از وبلاگ استاد علی اکبر رائفی پور


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 1390/09/20ساعت 23:6  توسط mohammad reza  | 

پویا

سلام پویا ...

مهم نیست مرا میشناسی یا نه

من همانی هستم که وقتی کتک میخوردی داشتم با دوست دخترم از آسمان های آزاد می گفتم
...
دارم به روز هایی فکر میکنم که شبیه تو می خوردم ...

اما پدرم آنقدر عاطفه داشت که بفهمد کمر بند از من قوی تر است


توسری میخوردم که نمردم .... این روزها عکست را میبینم ...

زیر چشمهایت بادمجان کاشته اند بی آنکه دور بازویت را اندازه بگیرند ....

حالاتو نیستی که ببینی چگونه از تو بیلبورد ساخته اند ....

به پدر و مادر بی عاطفه ات کاری ندارم ...

آنها بدبخت تر از آنی هستند که بفهمند وقتی برای یک پفک شوق میکنی یعنی چه ...

دردم از اجتماعیست که نمی داند با پدر مادر تو تفاوت زیادی ندارد ...

مردمانی که محبتشان را قسط بندی کرده اند ...

این ها همان مردمانی هستند که وقتی کسی در سعادت آباد چاقو میخورد میگفت : به من چه ...

همان مردمانی که رمضان که میشود توبه میکنند و عابد میشوند ...

و تا تمام شد یادشان می آید زیر کمر هایشان از همه دنیا واجب تر است

تو از این گرگ ها چه میدانی ؟

خوش به حالت به روزی نرسیدی که بفهمی پدر که اسطوره ی زندگی تو بود

کاندوم هایش را به سلیقه ی کسی غیر از مادر میخرید

نفهمیدی مادر رژ های خوشرنگش را برای وقتی میگذاشت که پدر به ماموریت می رفت ...

نفهمیدی همین آدم ها ،

که ادعای صداقتشان آسمان را تو سر زمین می کوبید دروغ هایشان را بعد از نماز شب میگویند

( در آغوش کسی که ...)

مردمی که تمام گناهشان را به گردن دولتشان انداختند و یادشان رفت ،

فرهنگ ناشی از تفکر یک ملت است

نیستی که ببینی آنقدر خود خواه هستند

که اگر بر خلاف میلشان بشنوند

آنقدر میسوزند که متلک می اندازند ، میزنند ، میترسانند ، اسید میپاشند

و یادشان میرود فرهنگ غیرت مدارشان چیزی جز این نبوده است

یادشان میرود ترساندن همان اسید پاشیدن خفیف است

همین آدم ها

با دختر هر کس جز بچه محل هایشان خوابیده اند و از بچه های محل دیگر گلایه دارند

بی آنکه یادشان بیاید آنها هم

با دختر هر کس جز بچه محل هایشان خوابیده اند....

این اجتماع دموکراسی می خواهد .... بی آنکه یادش بیاید فرهنگ دموکراسی را ندارد

پویا ...

آنقدر مرد باش که آبروی این ملت را آن دنیا نبر

این ملت ، آبرویش برایش از ناموسش هم مهم تر است

این ملت پر است از پدر مادر هایی که بکارت فرزندانشان ، آبرویشان است

به خدا نگو ما چگونه ایم .... دردمان می آید

تو که خوب میدانی

ما فردوسی را داریم که عرب ها را به حسادت بیندازیم

هه .. اما سگ هم داریم که از ما هوای بچه اش را بیشتر دارد

به حرامزاده بودنش هم کاری ندارد

.

.

.

این را میگویم تنها برای دانستن ... پدر پویا به زودی آزاد خواهد شد ...

چه شد ؟ منتظر اعدامی ؟؟؟؟؟

هه ... پدر پویا ولی دم اوست .... او با اینکه پویا را کشته میتواند به خودش رضایت دهد ....

و رئیس دادگاه با توجه به رضایت ولی دم .... تنها برای او در نهایت 5 سال حکم میبرد ....

آنهم اگر شب در کنار زنش خوابیده باشد ... و صبح حواس درست حسابی داشته باشد

آنقدر خوب میشناسمت که میدانم طبق معمول به دولت فحش میدهی

این چیزی جز فرهنگ غیرت مدار نسل تو نیست ... که دارد در زاویه ی دیگر

خودش را نشان میدهد

.

.

.

یادت نرود ... دموکراسی وارداتی نیست

فرهنگش را که داشته باشی خودش می آید

حیف

حیف

حیف که نداری

و گر نه خواهرت آنقدر آزاد بود که

به همان تعداد شبی که تو در خانه ی دوستانت بخوابی

در خانه نباشد ...


حیف ...

از : چرک نویس های هومن شریفی

+ نوشته شده در  یکشنبه 1390/09/13ساعت 16:19  توسط mohammad reza  | 

حرف دل دخترا

پیاده از کنارت گذشتم، گفتی:” قیمتت چنده خوشگله؟”سواره از کنارت گذشتم، گفتی:” برو پشت ماشین لباسشویی بنشین!“ در صف نان، نوبتم را گرفتی چون صدایت بلندتر بود در صف فروشگاه نوبتم را گرفتی چون قدت بلندتر بود زیرباران منتظر تاکسی بودم، مرا هل دادی و خودت سوار شدی در تاکسی خودت را به خواب زدی تا سر هر پیچ وزنت را بیندازی روی من در اتوبوس خودت را به خواب زدی تا مجبور نشوی جایت را به من تعارف کنی در سینما نیکی کریمی موقع زایمان فریاد کشید و تو پشت سر من بلند گفتی:”زهرمار!“ در خیابان دعوایت شد و تمام ناسزاهایت، فحش خواهر و مادر بود در پارک، به خاطرحضور تو نتوانستم پاهایم را دراز کنم نتوانستم به استادیوم بیایم، چون تو شعارهای آب نکشیده میدادی من باید پوشیده باشم تا تو دینت را حفظ کنی مرا ارشاد می کنند تا تو ارشاد شوی! تو ازدواج نکردی و به من گفتی زن گرفتن حماقت است من ازدواج نکردم و به من گفتی ترشیده ام عاشق که شدی مرا به زنجیر انحصارطلبی کشیدی عاشق که شدم گفتی مادرت باید مرا بپسندد من باید لباس هایت را بشویم و اطو بزنم تا به تو بگویند خوش تیپ من باید غذا بپزم و به بچه ها برسم تا به تو بگویند آقای دکتر وقتی گفتم پوشک بچه را عوض کن، گفتی بچه مال مادر است وقتی خواستی طلاقم بدهی، گفتی بچه مال پدر است اما من دیگر: احتیاجی ندارم که تو در اتوبوس بایستی تا من بنشینم. احتیاجی ندارم که تو نان آور باشی. احتیاجی ندارم که توحامی باشی خودم آنقدر هستم که حامی خود و نان آورخود باشم. با تو شادم آری، اما بدون تو هم شادم. من اندک اندک می آموزم که برای خوشبخت بودن نیازمند مردی که مرا دوست بدارد نیستم من اندک اندک عزت نفس پایمال شده خود را باز پس می گیرم. به من بگو ترشیده، هرچه می خواهی بگو. اما افتخار همبستری و همگامی با مرا نخواهی یافت تا زمانی که به اندازه کافی فهمیده و باشعور نباشی گذشت آن زمان که عمه ها و خاله هایم منتظر مردی بودند که آنها را بپسندد و درغیر اینصورت ترشیده می شدند و درخانه پدر مایه سرافکندگی بودند. امروز تو برای هم گامی بامن(و نه تصاحب من - که من تصاحب شدنی نیستم) باید لیاقت و شرافت و فروتنی خود را به اثبات برسانی. حقوقم را از تو باز پس خواهم گرفت. فرزندم را به تو نخواهم داد. خودم را نه به قیمت هزار سکه و یک جلد کلام الله که به هر قیمتی به تو نخواهم فروخت. روزگاری می رسد که می فهمی برای همگامی با من باید لایق باشی - و نیز خواهی فهمید همگام شدن با من به معنای تصاحب من یا تضمین ماندن من نخواهد بود. هرگاه مثل پدرانت با من رفتار کردی بی درنگ مرا از دست خواهی داد.ممکن است دوست و همراه تو شوم اما ملک تو نخواهم شد .

شاید قدیمی باشه ولی الان که دوباره خوندمش خیلی به دلم نشست نام نویسندشو هم نمیدونم

+ نوشته شده در  یکشنبه 1390/09/13ساعت 16:16  توسط mohammad reza  | 

شما از چه نظر باهوش هستید؟

شما از چه نظر باهوش هستید؟

متاسفانه، اگرچه هوش از موضوعاتی است که در حوزه روان شناسی بسیار مورد بحث قرار گرفته است، تعریف استانداردی درباره آن وجود ندارد. شاید بتوان به صورت کلی هوش را توانایی آموخیتن و کاربرد مهارت هایی تعریف کرد که برای سازگاری موفقیت آمیز با نیازهای فرهنگ و محیط فرد لازم است. وجه اشتراک بیشتر آزمون های هوشی آن است که ضریب هوش (IQ) انسان را اندازه گیری می کند. ضریب هوشی (IQ) به تنهایی نمی تواند هوش کلی افراد را اندازه گیری کند. زیرا IQ اساسا استعداد تحصیلی را اندازه گیری می کند.


به گفته هاوارد گاردنر، روان شناس مشهور دانشگاه هاروارد، هوش یک توانایی یک بعدی نیست. هوش های چندگانه وجود دارند. نظریه هوش چندگانه گاردنر توجه بسیاری را جلب کرده است. او هفت نوع اصلی هوش را معرفی کرد. تونی بوزان، نویسنده و محقق مشهور انگلیسی معتقد است که ده نوع هوش اولیه وجود دارد:

1 – هوش کلامی (زبانی):

به درک معنای واژه ها و استدلال از طریق کلمات اشاره دارد. شاعران، نویسندگان و سخنوران چیره دست به میزان زیادی این توانایی را دارند. موفقیت تحصیلی به این هوش بستگی دارد، بخش اعظم آزمون های پیشرفت و IQ این توانایی را می سنجیدند، در جوامع امروزی این هوش محور توجه است.

2 – هوش عددی:

نوعی توانایی ریاضی – منطقی است. دانشمندان، حسابداران و فیزیک دانان بیش از دیگران از این توانایی بهره مندند و موفقیت تحصیلی به آن بستگی دارد. بخش اعظم آزمون های IQ و پیشرفت براساس این توانایی بوده است، در جامعه تحسین برانگیز است، ولی دور از دسترس پنداشته می شود.

3 – هوش فضایی:

نوعی توانایی تجسم و عملیات فضایی است. بدون آن نمی توان اشکال پیچیده را دستکاری یا خلق کرد. صفحه آرایی ها، ساخت نمونه ها، ساختارها و طرح های گرافیکی به این هوش وابسته است. از طریق این هوش می توان نقشه را خواند و به مقصد رسید. مهندسان، ملوانان، معماران، مجسمه سازان، نقاشان، باغبانان و جراحان به وفور از این هوش بهره می برند.


4 – هوش میان فردی:

توایی مربوط به ارتباط با افراد و درک آنها. این هوش، به درک بهتر احساس و افکار دیگران منجر می شود. هوش بین فردی شاید پیچیده ترین توانایی و ضروری ترین ابزار برای موفقیت در زندگی باشد، مگر اینکه موفقیت صرفا کسب مدال های جهانی المپیاد ارزیابی شود. فروشندگان موفق، سیاستمداران، معلمان، مشاوران، رهبران مذهبی و رهبران دیگر گروه ها باید هوش میان فردی بالایی داشته باشند.

5 – هوش درون فردی:

چنان که گفتیم هوش میان فردی توانایی درک و سروکار داشتن با دیگران است، بنابراین هوش درون فردی توانایی درک و سروکارداشتن با خود است. نام دیگر این هوش، بینش شخصی است. درک خود برای همه ما بسیار مهم است. افرادی که با خود سازگارند هوش بین فردی زیادی دارند و کسانی که با خود در جنگ اند، در این بخش کاستی دارند. این هوش ضرورتا توام با دیگر هوش ها نیست. برای مثال برخی از افراد هوش عددی و کلامی بالایی دارند، اما رفتارهای خودتخریبی زیادی از خود نشان می دهند. هیچ یک از استعدادها و توانایی های ممتازشان در دیگر حیطه ها به شادی آنان نمی انجامد. زیرا یا هوش بین فردی آنان نقص دارد یا اینکه کاملا کاربردی (عملیاتی) نیست. به منظور موفقیت در زندگی، باید از خطاهای خود آگاه شویم و آرزوها و ویژگی های شخصی خود را ارزیابی کنیم. البته مشاوره با افراد متخصص به رشد هوش میان فردی و بین فردی کمک می کند.

6 – هوش فیزیکی (جسمی):

هوش فیزیکی توانایی استفاده درست از بدن و حرکات بدن است. برخی بر این باورند که ورزشکاران افراد باهوشی نیستن دو باید از طریق بازی کردن در گروه ورزشی پیشرفت کنند. اما در حقیقت، ورزشکاران ماهر، هوش فوق العاده ای دارند. ورزشکاران المپیک باهوش اند. هوش بدنی توانایی بالا و پیچیده ای محسوب می شود، زیرا نیازمند محاسبات زیاد، حرکات هماهنگ، تعادل ظریف، وضعیت مناسب اندام و فضاسازی در جهت هماهنگی با بدن شخص است.

7 – هوش حسی:

منظور از این هوش، توانایی استفاده از حواسی مانند بینایی، شنوایی و بویایی است. بسیاری از ما توانایی استفاده کامل از حس خود را نداریم. می بینیم، ولی مشاهده نمی نکیم؛ می شنویم، ولی گوش نمی دهیم؛ و لمس می کنیم، اما احساس نمی کنیم. ما در فضایی مه آلود زندگی می کنیم. برای آزمون این گفته یک چشم خود را ببندید. ملاحظه کنید با یک چشم چه میزان کمتر می بینید. متاسفانه، بیشتر اوقات ناخواسته این کار را انجام می دهیم. ما برای مدیریت محیط از حس های خود به طور کامل بهره نمی گیریم.


8 – هوش معنوی:

این هوش توانایی به وجود آوردن زندگی متعادل با جهان، طبیعت و محیط اطرافمان است. یعنی توانایی زیندگی هماهنگ با همه انسان ها و موجودات دیگر. هونش معنوی یعنی باورکردن قدرت خداوند، علاقه به انسانیت و پذیرش حضور یک قدرت والاتر. ثمره این هوش، عشق عالمگیر، مهربانی و ملاطفت به عنوان بخشی از ویژگی شخص است. انبیا، قدیسان و سایر رهبران معنوی دارای چنین هوشی بوده اند. اگر شما این خصیصه را دارید، باهوش اید.

9 – هوش خلاقانه:
توانایی توجه به موضوعات، اتفاقات و مسائل به شیوه ای کاملا تازه و بدیع حاصل این هوش است. افکار خلاق در مقابل افکار متعارف قرار می گیرند. گاهی بعضی از راه حل ها تنها می تواند از یک ذهن خلاق نشات بگیرد. وقتی می گوییم مشکلی قابل حل نیست، منظورمان این است که مشکل از طریق منطق متعارف قابل حل نیست، اما شاید این مشکلات با رویکرد متفاوت به مشکل قابل حل باشد. مثالی از قانون جاذبه زمین می زنیم. همه مردم می بینند که سیب از درخت می افتد، اما نیوتن افتادن سیب از درخت را از دریچه دیگری دید و نیروی جاذبه را کشف کرد.

آزمون های IQ و کلامی براساس تفکر و منطق متعارف است. در تفکر و منطق متعارف برای هر پرسش تنها یک پاسخ وجود دارد. اگر شما آن پاسخ خاص را بدهید، نمره می گیرید. تفکر خلاق یعنی دادن پاسخ های متفاوت؛ پاسخ هایی که از روی عادت به ذهن ما نمی آیند. به همین سبب معمولا افراد خلاق در دوران تحصیل مشکلاتی دارند. آنها اغلب به پاسخ هایی فکر می کنند که برای دیگران نامعقول و عجیب است.


10 – هوش هوش ها:

توانایی استفاده از سایر هوش ها و قابلیت استفاده از شیوه ای هدفمند، حاصل این هوش است. هیچ یک از ما سطوح کافی از این هوش را نداریم. بسیاری از ما حتی آنچه را که کسب کرده ایم نمی شناسیم. بسیاری با استعدادند و توانایی فوق العاده ای دارند، اما به ندرت به طور کامل از آن بهره می برند. اغلب مردم اولویت ها را نادیده می گیرند و زمانی طولانی را روی موضوعات ناچیز و بی نتیجه تلف می کنند.

بنابراین به نظر می رسد ده نوع هوش وجود دارد، شاید هم بیشتر، بهتر است بگوییم «چندین» هوش. دقیقا نمی دانیم چه تعداد. برای نمونه گاردنر نوع دیگری از هوش را شناسایی کرد: هوش موسیقی، نوابغ موسیقی که از کودکی توانایی فوق العاده ای در این زمینه از خود نشان می دهند دارای این هوش اند. همه افراد ترکیبی از این هوش ها را دارند. در یک برهه زمانی در یک جامعه خاص، برخی از هوش ها از دیگر هوش ها باارزش ترند.

خود را بشناسید و هوش های خود را پرورش دهید. علاوه بر این هوش ها سیال اند. به عبارت دیگر می توانید با تلاش هدفمند در بسیاری از زمینه ها هوش خود را ارتقا دهید. همه انسان ها به نوعی باهوشند، تنها داشتن مدال المپیاد نشان باهوش بودن افراد نیست.

منبع: نشریه پیام مشاور

باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

+ نوشته شده در  یکشنبه 1390/09/13ساعت 1:26  توسط mohammad reza  | 

دو خط موازی

دو خط موازي هيچوقت بهم نميرسند
مگه اينکه
يکيشون براي ديگري بشکنه!

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/09/09ساعت 23:42  توسط mohammad reza  | 

Shakespeare Said :شکسپیر گفت

Shakespeare Said :شکسپیر گفت

I always feel happy, you know why?
من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟

Because I don't expect anything from anyone,
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،

Expectations always hurt .. Life is short .. So love your life ..
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند .. زندگی کوتاه است .. پس به زندگی ات
عشق بورز ..

Be happy .. And keep smiling .. Just Live for yourself and ..
خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن و ..

Befor you speak » Listen
قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کن

Befor you write » Think
قبل از اینکه بنویسی » فکر کن

Befor you spend » Earn
قبل از اینکه خرج کنی » درآمد داشته باش

Befor you pray » Forgive
قبل از اینکه دعا کنی » ببخش

Befor you hurt » Feel
قبل از اینکه صدمه بزنی » احساس کن

Befor you hate » Love
قبل از تنفر » عشق بورز
That's Life … Feel it, Live it & Enjoy it.
زندگی این است ... احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/09/09ساعت 23:5  توسط mohammad reza  | 

سكوت خردمندانه....

برخي از مردم غير منطقي ، خود محور و متعصب هستند ؛

در هر حال آنها را ببخش !

اگر مهربان باشي ، مردم تو را متهم مي كنند كه

پشت اين مهرباني ها هدف هايي خودخواهانه پنهان شده است ؛

در هر حال مهربان باش !                  

اگر موفق شوي ، دوستان دروغين و دشمنان واقعي به دست خواهي آورد ؛

در هر حال موفق شو !

اگر صادق و صريح باشي ، ممكن است تو را فريب دهند ؛

در هر حال صادق و صريح باش !

اگر آرامش و خوشبختي را بيابي مورد حسد واقع مي شوي ؛

در هر حال به دنبال خوشبختي باش !

كار خوب امروز تو را ، اغلب افراد ، فردا فراموش مي كنند ؛

در هر حال تو كار خوبت را انجام بده !

بهترين هايت را به دنيا بده و اين ممكن است هرگز كافي نباشد ؛

در هر حال تو بهترين هايت را به دنيا بده !

و در آخر...

هر چه بوده بين تو و خداست ؛      

در هر حال هيچ كدام بين تو و آنها نبوده !

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/09/09ساعت 22:55  توسط mohammad reza  | 

وقتی کسی حالش بده ، بهش چی بگیم؟...

وقتی کسی حالش بده بهش نگید

ای بابا اینم می گذره ،

نگید درست می شه،

نخواهید با جوک های مسخره بخندونیدش

نمی خواد بخنده. خنده اش نمیاد غصه داره. می فهمین؟ غصه.

براش از فلسفه ی زندگی حرف نزنین.

از انرژی مثبت و مثبت باش و به چیزهایی که داری فکر کن حرف نزنید.

وقتی کسی ناراحته اصلا این شما نیستین که باید حرف بزنین.

شما در حقیقت باید حرف نزنید. باید دستش رو بگیرید. بغلش کنید. تو چشم هاش نگاه کنید. براش چایی بریزید. براش یک چیزی که دوست داره بریزید یا بپزید.

بذارید جلوش. بعد حرف نزنید. بذارید اون حرف بزنه و شما گوش کنید.

هی فکر نکنید باید نظریه صادر کنید و نصیحت کنید.

فکر نکنید اگه حرف نزنید خیلی اتفاق بدی می افته.

شما جای اون آدم نیستید.

شما زندگی اون آدم رو از وقتی به دنیا اومده زندگی نکردید.

پس نظریه ها و حرف هاتون به درد خودتون می خوره.

بله. دستش رو بگیرید. بغلش کنید. سکوت کنید.

اگه دلش خواست خودش حرف می زنه!!

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/09/09ساعت 22:52  توسط mohammad reza  | 

درد دل

بوديم و کسی پاس نميداشت هستيم، باشد ، نباشيم و بدانند بوديم

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/09/09ساعت 22:50  توسط mohammad reza  | 

» دو دوست

ما دو دوست بودیم و اکنون برای یکدیگر غریبه شده ایم. البته خوب شد که اینچنین شد و ما درباره این موضوع نه سکوت می کنیم و نه بدون هیچگونه احساس شرمندگی آنرا پنهان می سازیم.
ما همانند دو کشتی هستیم که هر کدام مقصد و مسیر خاص خود را دارد. البته شاید ما در مسیرهای خود به یکدیگر برخورد کنیم و همانند گذشته جشنی را بر پا کنیم...
این قایق های خوب ما با چنان آرامشی در یک بندر و زیر یک آفتاب پهلو می گیرند که شاید تصور شود مقصد هر دو یکی بوده و هر دو به آن رسیده اند. اما ماموریتی اجتناب ناپذیر باز ما را از یکدیگر جدا کرده و به طرف دریاهای گوناگون و آفتاب های دیگر سوق داد. بدین ترتیب شاید ما دیگر هیچگاه یکدیگر را نبینیم یا شاید یکدیگر را ببینیم اما همدیگر را نشناسیم زیرا دریاهای گوناگون و آفتاب های متفاوت ما را تغییر داده اند .
ما می بایست نسبت به یکدیگر غریبه می شدیم ، این همان خواست قانونی است که بالای سر ما حاکم بوده است و دقیقا به همین خاطر است که ما برای یکدیگر احترام بیشتری قائل شده و اندیشه دوستی قدیم ما مقدس تر شود. احتمالا راهی بزرگ ، مسیری نامرئی یا مداری آسمانی وجود دارد که مقاصد و گذرگاه های مختلف ما بر روی آن بصورت منزلگاه های کوچک ثبت شده اند. آری ما باید خود را تا سطح چنین اندیشه والایی ارتقا دهیم. اما زندگی ما بیش از آن کوتاه و بینش ما بیش از آن ضعیف است که بتوانیم تا چنین حد والایی با یکدیگر دوست باشیم، بدین ترتیب ما که با یکدیگر دشمنان زمینی شدیم باید به دوستی آسمانی خود ایمان بیاوریم...

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/09/09ساعت 22:42  توسط mohammad reza  | 

» انگشتر در هر انگشت چه معنایی دارد؟

انگشت شست:نشان دهنده قدرت اراده در فرد است. این انگشت با خودِ درونی فرد درارتباط است. وقتی به شما گفته می شود که در انگشت شستتان انگشتری بیندازید، به دقتمراقب تغییراتی که در زندگیتان اتفاق می افتد باشید. این انگشتر قدرت اراده شما را تقویت خواهد کرد.

انگشت اشاره:نشان دهنده قدرت، رهبری و جاه طلبی است. این انگشت نشان دهنده یکنوع قدرت خاص است. این مسئله به خصوص در قدیم الایام وقتی پادشاهان قدرتمند درانگشت اشاره خود انگشتر می انداختند بیشتر نمود دارد. درنتیجه، انداختن انگشتر دراینانگشت به شما در این زمینه کمک می کند.

انگشت وسط:نشان دهنده فردیت و هویت فرد است. این انگشت که در وسط قرار گرفتهاست نشان دهنده یک زندگی متعادل و متوزان است. انداختن انگشتر در این انگشت به شماکمک می کند زندگی متعادلتری داشته باشید.

انگشت انگشتری انگشت چهارم :شماست. انگشت انگشتری دست چپ به قلب رابطه مستقیم دارد. به خاطر همین است که حلقه ازدواج در این انگشت انداخته می شود. این انگشت همچنین نشان دهنده احساسات و خلاقیت در فرد است. انداختن انگشتر در انگشتچهارم دست راست به شما کمک می کند در زندگی خود خوشبین تر باشید.

انگشت کوچک:نشان دهنده همه چیز در روابط شماست. این انگشت نشاندهنده روابط ما بامحیط بیرون می باشد و دقیقاً مخالف شست است که به خودِ درونی ما اشاره دارد. این
انگشت نشاندهنده رفتار ما با دیگران است. انداختن انگشتر در این انگشت به شما کمک می کند روابط خود را تقویت کنید، به خصوص درمورد ازدواج. به ارتقاء روابط کاری هم کمک می کند.


انگشترها در میان سایر جواهرات اهمیت بیشتری دارند. قبل از اینکه تصمیم بگیرید هر
انگشتری دستتان کنید، بهتر است با یک متخصص درمورد نوع جواهری که می خواهید دستکنید صحبت کنید. این انگشتر، چه یک انگشتر الماس یا انگشتر نامزدی یا عروسی یا هرانگشتر دیگری باشد، نمی توان زیبایی آنها را بعنوان جواهرهایی شیک نادیده گرفت. پس فقط به دلایل باورها و اعتقادات مذهبی نیست که خیلی ها انگشتر دست میکنند، این مسئله میتواند جنبه مدگرایی هم داشته باشد. دلیل آن مهم نیست، مهم این است که انداختن انگشتربه ارتقاء وضعیت ظاهر شما کمک می کند

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/09/09ساعت 22:41  توسط mohammad reza  | 

قدرت لبخند

در یکی از شهرهای اروپایی پیرمردی زندگی می کرد که تنها بود.
هیچکس نمی دانست که چرا او تنهاست و زن و فرزندی ندارد.
او دارای صورتی زشت و کریه المنظر بود.
شاید به خاطر همین خصوصیت هیچکس به سراغش نمی آمد
و از او وحشت داشتند ، کودکان از او دوری می جستند
و مردم از او کناره گیری می کردند.
قیافه ی زننده و زشت پیرمرد مانع از این بود که کسی او را دوست داشته باشد
و بتواند ساعتی او را تحمل نماید. علاوه بر این ، زشتی صورت پیرمرد باعث تغییر
اخلاق او نیز شده بود.او که همه را گریزان از خود می دید دچار نوعی ناراحتی روحی شد
که می توان آن را به مالیخولیا تشبیه نمود همانطور که دیگران از او می گریختند
او هم طاقت معاشرت با دیگران را نداشت
و با آنها پرخاشگری می نمود و مردم را از خود دور می کرد 

سالها این وضع ادامه یافت تا اینکه یک روز همسایگان جدیدی در نزدیکی پیرمرد سکنی گزیدند آنها خانواده ی خوشبختی بودند که دختر جوان و زیبایی داشتند.یک روز دخترک که از ماجرای پیرمرد آگاهی نداشت از کنار خانه ی او گذشت اتفاقا همزمان با عبور او از کنار خانه ، پیرمرد هم بیرون آمد و دیدگان دخترک با وی برخورد نمود. اما ناگهان اتفاق تازه ای رخ داد پیرمرد با کمال تعجب مشاهده کرد که دخترک بر خلاف سایر مردم با دیدن صورت او احساس انزجار نکرد و به جای اینکه متنفر شده و از آنجا بگریزد به او لبخند زد.

لبخند زیبای دخترک همچون گلی بر روی زشت پیرمرد نشست.آن دو بدون اینکه کلمه ای با هم سخن بگویند به دنبال کار خویش رفتند.همین لبخند دخترک در روحیه ی پیرمرد تاثیر بسزایی داشت . او هر روز انتظار دیدن او و لبخند زیبایش را می کشید.دخترک هر بار که پیرمرد را می دید ، شدت علاقه ی وی را به خویش در می یافت و با حرکات کودکانه ی خود سعی در جلب محبت او داشت.

چند ماهی این ماجرا ادامه داشت تا اینکه دخترک دیگر پیرمرد را ندید. یک روز پستچی نامه ای به منزل آنها آورد و پدر دخترک نامه را دریافت کرد. وصیت نامه ی پیرمرد همسایه بود که همه ی ثروتش را به دختر او بخشیده بود
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/09/09ساعت 22:40  توسط mohammad reza  | 

» شناسايي مجرمان به كمك رياضيات

اگر شما از آن دسته از كساني هستيد كه از رياضي بيزاريد و هميشه با آن در مدرسه مشكل داشته‌ايد و فكر مي‌كنيد اين علم به جز 4 عمل اصلي آن به هيچ دردي در زندگي نمي‌خورد، بهتر است مطلب زير را بخوانيد، شايد نظرتان به اين علم عوض شود و دلايل اهميت و مفيد بودن

آن را بفهميد چرا كه...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/09/08ساعت 17:22  توسط mohammad reza  | 

» دختر فداکار

این یکی خیلی باهاله خو.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/09/08ساعت 17:21  توسط mohammad reza  | 

» دانستنی های جالب

ایا میدانید...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/09/08ساعت 17:19  توسط mohammad reza  | 

این روزا

تو این روزا....

فقط دلم چند روز کما میخواد....

چند روز کما واسه اینکه به هیچی فکر نکنم....

واسه اینکه هیچی واسم مهم نباشه.....

دلم انقد گرفته این روزا....

مثه اینکه این هوا ام ازگرفتگی دل من خوشش میاد که این روزا همش گرفته س....

نمیشه مغزمو Shift+Delete کنم؟؟؟؟؟؟؟؟

دلم اصن نمیخواد که الان... اینجا.... با همه ی این چیزایی که دارم باشم....

چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/09/08ساعت 17:4  توسط mohammad reza  | 

» داستان کوتاه و عبرت آموز: از بدخواهت کمک بگیر

مرد برنج فروشی بود که به درس های شیوانا بسیار علاقه داشت. اما به خاطر شغلی که داشت مجبور بود روزها در بازار مشغول کار باشد و شب ها نیز نزد خانواده برود. روزی این مرد نزد شیوانا آمد و به او گفت:" در بازار کسی هست که بدخواه من است و اتفاقا مغازه اش درست مقابل مغازه من است. او عطاری داشت اما از روی کینه و دشمنی برنج هم کنار اجناسش می فروشد و دائم حرکات و سکنات من و شاگردان و وضع مغازه ام را زیر نظر دارد و اگر اشتباهی انجام دهیم بلافاصله آن را برای مشتریان خود نقل می کند. از سوی دیگر به خاطر نوع تفکرم اهل آزاردادن و مقابله مثل نیستم و دوست هم ندارم با چنین شخصی درگیر شوم. مرا راهنمایی کنید که چه کنم!؟"
شیوانا با لبخند گفت: اینکه آدم بدخواهی با این سماجت و جدیت داشته باشد ، آنقدرها هم بد نیست!! بدخواه تو حتی بیشتر از تو برای بررسی و ارزیابی و تحلیل تو و مغازه ات وقت گذاشته است و وقت می گذارد. تو وقتی در حال خودت هستی او در حال فکر کردن به توست و این یعنی تو هر لحظه می توانی از نتیجه تلاش های او به نفع خودت استفاده کنی.

من به جای تو بودم به طور پیوسته مشتریانی نزد عطارمی فرستادم و از او در مورد تو پرس و جو می کردم. او هم آخرین نتیجه ارزیابی خودش در مورد کم کاری شاگردان یا نواقص و معایب موجود در مغازه ات را برای آن مشتری نقل می کند و در نتیجه تو با کمترین هزینه از مشورت یک فرد دقیق و نکته سنج استفاده بهره مند می شوی! بگذار بدخواه تو فکر کند از تو به خاطر شرم و حیایی و احترام و حرمتی که داری و نمی توانی واکنش نشان دهی ، جلوتر است. از بدخواهت کمک بگیر و نواقص ات را جبران کند. زمان که بگذرد تو به خاطر استفاده تمام وقت از یک مشاور شبانه روزی مجانی به منفعت می رسی و عطار سرانجام به خاطر مشورت شبانه روزی مجانی و بدون سود برای تو سربراه خواهد شد. نهایتا چون تو بی نقص می شوی، و از همه مهم تر واکنش ناشایست نشان نمی دهی، او نیز کمال و توفیق تو را تائید خواهد کرد و دست از بدخواهی برخواهد داشت.»

+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/09/08ساعت 16:45  توسط mohammad reza  | 

دیگر در کتاب های دبستان آن داستان های قشنگ وجود ندارد...

شب بود اما حسنک هنوز به خانه نیامده بود، حسنک مدت های زیادی است که به خانه نمی آید.او به شهر رفته و در آنجا شلوار جین و تی شرت تنگ به تن می کند . او هر روز به جای غذا دادن به حیوانات جلوی آینه به موهایش ژل می زند.. موهای حسنک دیگر مثل پشم گوسفند نیست، چون او به موهای خود گلت می زند. دیروز که حسنک با کبری چت می کرد کبری گفت تصمیم بزرگی گرفته است  کبری تصمیم داشت حسنک را رها کند چون او با پطروس چت می کرد. پطروس همیشه پای کامپیوترش نشسته بود و چت می کرد. روزی پطرس دید که سد سوراخ شده است اما انگشت او  درد می کرد چون زیاد چت کرده بود..او نمی دانست که سد تا چند لحظه دیگر می شکند و ازاین رو در حال چت کردن غرق شد. برای مراسم ختم او کبری تصمیم گرفت با قطار به آن سرزمین برود اما کوه روی ریل ریزش کرده بود. ریز علی دید کوه ریزش کرده است اما حوصله نداشت. ریز علی سردش بود و دلش نمی خواست لباسش را در آورد. او  چراغ قوه داشت اما حوصله دردسر نداشت. قطار به سنگ ها بررخورد کرد و منفجر شد تمام مسافرا ن و کبری مردند اما ریز علی بدون توجه به خانه بازگشت. خانه مثل همیشه سوت و کور بود . الان چند سالی بود که کوکب خانم همسر ریزعلی مهمان ناخوانده ندارد. او حتی مهمان خوانده هم ندارد. او اصلاً حوصله مهمان ندارد. او پول ندارد تا شکم مهمانان را سیرکند. او در خانه تخم مرغ و پنیر دارد اما گوشت ندارد. آخرین باری که گوشت قرمز خرید چوپان دروغگو به او گوشت خر فروخت. اما او از چوپان دروغگو هم گله ای ندارد چون دنیای ما خیلی چوپان دروغگو دارد و به این دلیل است که در کتاب های دبستان آن داستان های قشنگ دیگر وجود ندارد..

+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/09/08ساعت 16:24  توسط mohammad reza  | 

اینه

گـرگ ها خـوب بـداننـد در ایـن ایـل غـریـب      گـر پـدر مُـرد ، تـفـنـگ پـدری هسـت هنـوز

گـرچـه مـردان قبیلـه همگی کشته شدند      توی گهواره ی چوبی ، پسری هست هنوز

آب اگر نیست ، نترسید ، که در قافله مان      دل دریـایـی و چشمــان تـری هست هنـوز

 

       شعر : دکتر زهرا رهنورد
+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/09/08ساعت 16:23  توسط mohammad reza  | 

نقاب ما

+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/09/08ساعت 16:20  توسط mohammad reza  | 

اینجا هیچ جا نیست...

بخونش

میری تو خودت


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/09/08ساعت 16:18  توسط mohammad reza  | 

استاتیرا

این باحالا

یه نگاهی بندازی بد نیس ها


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/09/08ساعت 16:17  توسط mohammad reza  | 

توصيه هاي جالب براي لذت بردن از زندگي

1- به تماشاي غروب آفتاب بنشينيد.
2- بيشتر بخنديد.
3- کمتر گله کنيد.
4- با تلفن کردن به يک دوست قديمي، او را غافلگير کنيد.
5- هديه‌هايي که گرفته‌ايد را بيرون بياوريد و تماشا کنيد. شايد برايتان قابل استفاده باشند.
6- دعا کنيد.
7- در داخل آسانسور با آدمها صحبت کنيد.
8- هر از گاهي نفس عميق بکشيد.
9- لذت عطسه کردن را حس کنيد.
10- قدر اين که پايتان نشکسته است را بدانيد.
11- زير دوش آواز بخوانيد.
12- با بقيه فرق داشته باشيد.
13- کفشهايتان را عوضي پايتان کنيد و به خودتان بخنديد.
14- به دنياي بالاي سرتان خيره شويد.
15- با حيوانات بازي کنيد.
16- کارهاي برنامه‌ريزي نشده انجام دهيد. براي انجام آن در همين آخر هفته برنامه‌ريزي کنيد!
17- براي کاري برنامه‌ريزي کنيد و آن را درست طبق برنامه انجام دهيد. البته کار مشکلي است!
18- از تناقضات لذت ببريد.
19- دستان خود را در آسمان تکان دهيد.
20- در حوض يا استخري که ماهي دارد شنا کنيد، کنار آنها.
21- از درخت بالا برويد.
22- در حال رفتن به کلاس، يکبار دور خودتان بچرخيد.
23- به ديگران بگوئيد که خوشگل شده‌اند.
24- مجموعه‌اي از يک چيز (تمبر، برگ، سنگ، جغد، …) براي خودتان جمع‌آوري کنيد.
25- هر وقت که امکانش وجود داشت پابرهنه راه برويد.
26- آدم برفي يا خانه ماسه‌اي بسازيد.
27- بدون آن که مقصد خاصي داشته باشيد پياده روي کنيد.
28- وقتي تمام امتحاناتتان تمام شد، براي خودتان يک بستني بخريد و با لذت بخوريد.
29- جلوي آينه شکلک در بياوريد و خودتان را سرگرم کنيد.
30- فقط نشنويد، سعي کنيد گوش کنيد.
31- رنگهاي اصلي را بشناسيد و از آنها لذت ببريد.
32- وقتي از خواب بيدار مي‌شويد، زنده بودنتان را حس کنيد.
33- زير باران راه برويد.
34- تا جايي که مي‌توانيد بالا بپريد.
35- برقصيد. حتي در تختخواب.
36- کمتر حرف بزنيد و بيشتر بگوئيد.
37- قبل از آن که مجبور به رژيم گرفتن بشويد، حرکات ورزشي انجام دهيد.
38- بازي شطرنج را ياد بگيريد.
39- کنار رودخانه يا دريا بنشينيد و در سکوت به صداي آب گوش کنيد.
40- هرگز شوخ طبعي خود را از دست ندهيد

+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/09/08ساعت 16:11  توسط mohammad reza  |